Bài 6 trang 127 sgk toán 6 tập 1

Cho đoạn thẳng AB dài 6 cm. Trên tia AB lấy điểm M sao cho AM = 3cm. a)Điểm M có nằm giữa hai điểm A và B không? b)So sánh AM và MB. c)M có là trung điểm của AB không ?

Cho đoạn thẳng AB dài 6 cm. Trên tia AB lấy điểm M sao cho AM = 3cm.

a)Điểm M có nằm giữa hai điểm A và B không?

b)So sánh AM và MB.

c)M có là trung điểm của AB không ?

Giải

a)Hai điểm M và B thuộc tia AB mà AM < AB ( 3 < 6) nên điểm M nằm giữa hai điểm A và B (1).

b)Ta có AM + MB = AB ; MB = AB – AM = 6 – 3 = 3 (cm)

Vậy AM = MB (2).

c)Từ (1) và (2) suy ra M là trung điểm của AB.

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.