Đề thi giữa học kì 2 môn Ngữ Văn lớp 8 đề 5

Đề thi giữa học kì 2 môn Ngữ Văn lớp 8

Thời gian: 90 phút

Câu 1 (2,0 điểm).

a) Kể tên các kiểu câu phân theo mục đích nói?

b) Xác định các kiểu câu phân theo mục đích nói có trong những câu dưới đây:

Cái Tí chưa hiểu hết ý câu nói của mẹ, nó xám mặt lại và hỏi bằng giọng luống cuống: (1)

– Vậy thì bữa sau con ăn ở đâu? (2)

Câu 2 (3,0 điểm).

Khi con tu hú gọi bầy
Lúa chiêm đang chín, trái cây ngọt dần
Vườn râm dậy tiếng ve ngân
Bắp rây vàng hạt đầy sân nắng đào
Trời trong càng rộng càng cao
Đôi con diều sáo lộn nhào từng không...

(SGK Ngữ Văn 8, tập 2, trang 19)

a) Đoạn thơ trên trích trong bài thơ nào? Của tác giả nào?

b) Bài thơ trên được viết theo thể thơ nào?

c) Nêu ngắn gọn những đặc sắc về nghệ thuật và nội dung của đoạn thơ trên?

Câu 3 (5,0 điểm).

Nghị luận Tuổi trẻ và tương lai đất nước.

Có thể bạn quan tâm Soạn văn lớp 8

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.

15 bài hay nhất về Đề thi giữa học kì 2 môn Ngữ Văn lớp 8 đề 5