Soạn văn bài Chữa lỗi dùng từ

I.LẶP TỪ

Câu 1

*Đoạn văn a

-Từ được lặp lại :

+tre : 7 lần

+ giữ : 4 lần

+anh hùng : 2 lần

*Đoạn văn b:

-Từ được lặp lại : truyện dân gian.

Câu 2.

Sự khác biệt :

-Việc lặp lại ở đoạn a :

+Đã nhấn mạnh ý diễn đạt

+Tạo nhịp điệu cho câu văn

=>Việc lặp lại có dụng ý, là biện pháp nghệ thuật ( điệp ngữ) tăng tính hấp dẫn trong việc diễn đạt đoạn văn.

-Việc lặp đoạn văn b: khiến cho lời nói dài dòng, thừa => là lỗi lặp từ.

Câu 3.

Chữa lỗi :

-Truyện dân gian thường có nhiều chi tiết tưởng tượng, kì ảo nên em rất thích đọc.

II.LẪN LỘN CÁC TỪ GẦN ÂM

Câu 1.

Từ dùng sai :

-câu a: thăm quan =>trong tiếng việt không có từ này.

-câu b: nhấp nháy => từ có nghĩa là mắt mở ra – nhắm lại liên tiếp hoặc có ánh sáng khi lóe – khi tắt liên tiếp => không thể là hành động của “bộ ria mép”.

Câu 2.

Nguyên nhân mắc lỗi: lẫn lộn các từ gần âm với nhau.

Câu 3.

Sửa các từ sai :

-Thăm quan => tham quan

-Nhấp nháy => mấp máy.

III.LUYỆN TẬP

Câu 1.

Lược bỏ từ trùng lặp: (câu dưới đây là câu đã lược)

a.Từ lặp : bạn Lan

=>Bạn Lan là một lớp trưởng gương mẫu nên cả lớp ai cũng quý mến.

b.Từ lặp: nhân vật,câu chuyện

=>Sau khi nghe cô giáo kể ,chúng tôi ai cũng thích các nhân vật trong câu chuyện này vì họ đều là những người có phẩm chất đạo đức tốt đẹp.

c.Ví dụ này : lặp ý ( 2 từ trưởng thành, lớn lên có ý nghĩa tương đương).

=>Bỏ 1 trong 2 từ.

Quá trình vượt núi cao cũng là quá trình con người trưởng thành.

Câu 2.

a.Từ dùng sai: linh động => sửa : sinh động

b.Từ dùng sai : bàng quang => sửa : bàng quan

c.Từ dùng sai : thủ tục => sửa : hủ tục

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.