Kinh tế chia sẻ là gì? Sharing economy

(còn được gọi là hoặc ) là mô hình thị trường lai trong đó mọi người có thể tận dụng các nguồn lực sẵn có và dư thừa để chia sẻ cho nhau thay vì phải sử dụng một dịch vụ, sản phẩm hoàn toàn mới, nhằm mang lại sự tiết kiệm về chi phí, và cùng mang lại lợi ích cho nhau.
Ví dụ: Uber - Chia sẻ lái xe, Airbnb - Chia sẻ đặt phòng tại nhà, v.v..

Kinh tế chia sẻ là gì,Sharing economy,Kinh tế chia sẻ,What is sharing economy,tiêu dùng cộng tác,mô hình kinh tế chia sẻ,mô hình thị trường lai,mô hình thị trường lai là gì,Các loại hình tiêu dùng cộng tác,Lối sống hợp tác

Các nền kinh tế chia sẻ có thể có nhiều hình thức, trong đó có sử dụng công nghệ thông tin để cung cấp cho các cá nhân, tập đoàn, phi lợi nhuận và chính quyền với các thông tin đó cho phép tối ưu hóa các nguồn lực thông qua sự tái phân phối, chia sẻ và tái sử dụng các năng lực dư thừa hàng hóa và dịch vụ. Một tiền đề phổ biến là khi thông tin về hàng hóa được chia sẻ (thường là thông qua một thị trường trực tuyến), giá trị của những mặt hàng có thể tăng cho doanh nghiệp, cho các cá nhân, cho cộng đồng và cho xã hội nói chung.

Kinh tế chia sẻ là gì,Sharing economy,Kinh tế chia sẻ,What is sharing economy,tiêu dùng cộng tác,mô hình kinh tế chia sẻ,mô hình thị trường lai,mô hình thị trường lai là gì,Các loại hình tiêu dùng cộng tác,Lối sống hợp tác
Kinh tế chia sẻ: Tôi cần - Anh có - Chúng ta tin tưởng và chia sẻ hợp tác với nhau

Kinh tế chia sẻ là gì,Sharing economy,Kinh tế chia sẻ,What is sharing economy,tiêu dùng cộng tác,mô hình kinh tế chia sẻ,mô hình thị trường lai,mô hình thị trường lai là gì,Các loại hình tiêu dùng cộng tác,Lối sống hợp tác
UberHàng hóa được sở hữu tư nhân có thể được chia sẻ hoặc cho thuê thông qua chợ peer-to-peer. ("Drive Now" Eg của BMW là một dịch vụ chia sẻ xe mà cung cấp một thay thế cho việc sở hữu một chiếc xe hơi. Người dùng có thể truy cập vào một chiếc xe hơi khi và nơi họ cần đến chúng và trả tiền cho việc sử dụng của họ theo phút.


Kinh tế chia sẻ là gì,Sharing economy,Kinh tế chia sẻ,What is sharing economy,tiêu dùng cộng tác,mô hình kinh tế chia sẻ,mô hình thị trường lai,mô hình thị trường lai là gì,Các loại hình tiêu dùng cộng tác,Lối sống hợp tác
Một số mô hình kinh tế chia sẻ


Một hệ thống tiêu thụ hợp tác dựa trên sử dụng hoặc hàng hóa trước khi sở hữu được truyền từ một người không muốn họ cho những người không muốn họ. Đây là một thay thế cho các phương pháp phổ biến hơn ''giảm, tái sử dụng, tái chế, sửa chữa "của xử lý chất thải. Trong một số thị trường, hàng hóa có thể được miễn phí, như trên Freecycle và Kashless. Trong những người khác, các hàng hóa được trao đổi (như trên Swap.com) hoặc bán lấy tiền mặt (như trên eBay, Craigslist, và uSell). Có một số ngày càng tăng của thị trường chuyên gia cho các mặt hàng thời trang preowned, bao gồm cả Copious, Vestiaire Collective, BuyMyWardrobe and Grand Circle. Các hình thức khác của các thị trường phân phối bao gồm ReHome (một dịch vụ thú cưng phân phối miễn phí bởi PetBridge.org).

Kinh tế chia sẻ là gì,Sharing economy,Kinh tế chia sẻ,What is sharing economy,tiêu dùng cộng tác,mô hình kinh tế chia sẻ,mô hình thị trường lai,mô hình thị trường lai là gì,Các loại hình tiêu dùng cộng tác,Lối sống hợp tác


Hệ thống này được dựa trên những người có nhu cầu tương tự hoặc lợi ích dải với nhau để chia sẻ và trao đổi tài sản ít hữu hình như thời gian, không gian, kỹ năng, và tiền bạc. Một ví dụ sẽ Taskrabbit, mà phù hợp với người sử dụng cần thực hiện nhiệm vụ với "vận động viên" người kiếm được tiền bằng cách giúp họ hoàn thành của danh sách công việc phải làm. Sự phát triển của công nghệ điện thoại di động cung cấp một nền tảng để kích hoạt công nghệ GPS dựa trên địa điểm và cũng để cung cấp chia sẻ thời gian thực.
Chi tiết Ngành
Loại Interact. type Thực phẩm Tài chính Đi lại Du lịch Logistics Công việc Giáo dục Khác
Start-ups B2C Kuhteilen Finpoint onefinestay Instacart Wework Chegg The Collective
C2C Eat With Me, Lendico , , Getaround, & sharoo Airbnb ShareMy Storage.com Freelancer .com Sharen.nl
Lâu đời B2C WeFarm (Google etc.) openforum (Bank of America) car2go (Daimler) Tripping.com (Several) DoorDash (FedEx) Workspace on Demand (Marriott) Coursera (Stanford) Mud Jeans (Mud Jeans)
C2C P2P Food Lab (Sony CSL) (Volksbank Bühl) (BMW) () MyWays (DHL) TaskRabbit (Walgreen, Pepsi, GE) (Google, B. & M. Gates Foundation) Mila (Swisscom)
Note: B2C = , C2C =

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.