Đáp án và đề kiểm tra 1 tiết Đại số 12 Chương 3 – THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm

Các em cùng tham khảo Đáp án và đề kiểm tra 1 tiết Đại số 12 Chương 3 của trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm năm học 2016-2017. Đề thi có hình thức gồm 4 câu tự luận, các em cùng theo dõi tại đây:              

TRƯỜNG THPT NGUYỄN BỈNH KHIÊM

ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT CHƯƠNG III

TỔ TOÁN – TIN

Môn: Giải tích 12 cơ bản 

Bài 1 (3.0 điểm)

Sử dụng phương pháp đổi biến số, hãy tính:

Bài 2 (3.0 điểm) 

Sử dụng phương pháp tính tích phân từng phần, hãy tính:

Bài 3 (2.0 điểm)

Tính diện tích của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị các hàm số: y = x2 –x , y = x:

Bài 4 (2.0 điểm)

Tính thể tích của khối tròn xoay do hình phẳng giới hạn bởi các đường sau khi quay quanh trục Ox: y = √x ex, y = 0 và x = 1

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT ĐẠI SỐ 12 CHƯƠNG 3 – THPT NGUYỄN BỈNH KHIÊM

BÀI NỘI DUNG ĐIỂM
Bài 1

(3 đ)

1/

(1,5đ)

Đặt  t = 2x + π/2 ⇒ dt = 2dx

Đổi cận

x0                π
tπ/2               3π/2

0,25

0,25

0,5

0,25

0,25

2/

(1,5đ)

Đặt t = √ (x2 + 4) => t2 = x2 + 4

=>tdx =xdx

Đổi cận :

x√ 5               2 √3
t 3                    4

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

Bài 2

(3 đ)

1/

(1,5đ)

0,25×2

0,5

0,25

0,25

2/

(1,5đ)

 

Đặt t = cosx  => dt = -sinxdx

Đổi cận:

x0                    π/3
t1                      1/2

0,25

0,25

0,25

0,25

0, 5

Bài 3

(2 đ)

(2 đ)Xét phương trình hoành độ giao điểm của đồ thị hai hàm số

y = x2 – x và y = x:

Diện tích hình phẳng đã cho là :

 

0,75

1,25

Bài 4

(2 đ)

(2 đ)Xét phương trình hoành độ giao điểm :

√xex = 0 ⇔x = 0

0,25

0,5

0,25

0,5

0,25

0,25

Xem thêm: Tham khảo đề thi cuối học kì 1 lớp 12 môn Toán – THPT Trung Giã 2016

Xem ngay: Giải bài tập SGK các môn | Đề thi học kì 1 mới nhất

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.