Giải bài 1,2,3,4, 5,6,7 ,8,9,10,11 trang 62 SGK hình học 10: Ôn tập chương 2

Ôn tập chương 2 – Tích vô hướng 2 vecto và ứng dụng

Đáp án và hướng dẫn giải bài 1,2,3, 4,5,6, 7,8,9, 10,11 trang 62 SGK Hình học 10: Ôn tập chương 2

Bài trước: Giải bài 1,2,3,4, 5,6,7 ,8,9,10,11 trang 59,60 SGK hình học 10: Các hệ thức lượng trong tam giác và giải tam giác

Bài 1 trang 62 SGK Hình học 10 – ôn tập chương 2

Hãy nhắc lại định nghĩa giá trị lượng giác của một góc α với 0° ≤ α ≤ 180°. Tại sao khi α là các góc nhọn thì giá trị lượng giác này lại chính là các tỉ số lượng giác đã được học ở lớp 9?

Đáp án và hướng dẫn giải bài 1:

– Các em hãy ôn lại định nghĩa giá trị lượng giác của một góc α với 0° ≤ α ≤ 180°.

Vì vậy: Khi α là các góc nhọn thì giá trị lượng giác này lại là các tỉ số lượng giác đã học ở lớp 9


 Bài 2 trang 62 SGK Hình học 10 – ôn tập chương 2

Tại sao hai góc bù nhau lại có sin bằng nhau và côsin đối nhau?

Đáp án và hướng dẫn giải bài 2:

Gọi M(x0;y0) là điểm M trên nửa đường tròn đơn vị sao cho góc xOM = α. Khi đó M’ trên nửa đường tròn đơn vị sao cho ∠xOM’ = 180° – a (tức là góc xOM’ là bù với góc xOM = a) có toạ độ M’ (-x0;y0)
Do đó: sina = y0 = sin(180° – a)
cosa = x0 = -(-x0) = -sin(180° – a)


Bài 3 trang 62 SGK Hình học 10 – ôn tập chương 2

Nhắc lại định nghĩa tích vô hướng của hai vecto →a và →b. Tích vô hướng này với l→al và l→bl không đổi đạt giá trị lớn nhất và nhỏ nhất khi nào?

Đáp án và hướng dẫn giải bài 3:


Bài 4 trang 62 SGK Hình học 10 – ôn tập chương 2

Trong mặt phẳng Oxy cho vecto →a = (-3; 1) và vecto →b = (2;2), hãy tính tích vô hướng →a.→b

Đáp án và hướng dẫn giải bài 4:

Áp dụng công thức: →a = (a1;a2) , →b = (b1;b2) : →a→b = a1b1 + a2b2
Ta có

→a→b = (-3).2 + 1.2 = -6 + 2 = -4


Bài 5 trang 62 SGK Hình học 10 – ôn tập chương 2

Hãy nhắc lại định lí côsin trong tam giác. Từ các hệ thức này hãy tính cosA, cosB và cosC theo các cạnh của tam giác

Đáp án và hướng dẫn giải bài 5:

Định lí côsin trong tam giác ABC có:


Bài 6 trang 62 SGK Hình học 10 – ôn tập chương 2

Từ hệ thức a² = b² + c² – abc cosA (1) trong tam giác, hãy suy ra định lí Pi-ta-go

Đáp án và hướng dẫn giải bài 6:

Ta giả sử góc A là góc vuông (hay tam giác ABC vuông tại A) khi đó:
cosA = cos90° = 0
Thay vào (1) ta thu được: a² = b² + c² (ĐL py-ta-go)


Bài 7 trang 62 SGK Hình học 10 – ôn tập chương 2

Chứng minh rằng với mọi tam giác ABC, ta có a = 2RsinA, b = 2RsinB, c = 2RsinC, trong đó R là bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác

Đáp án và hướng dẫn giải bài 7:

Ta sử dụng định lí sin:

Từ đó suy ra: a = 2RsinA, b = 2RsinB, c = 2RsinC


Bài 8 trang 62 SGK Hình học 10 – ôn tập chương 2

Trong tam giác ABC. Chứng minh rằng
a) Góc A nhọn khi và chỉ khi a² < b² + c²
b) Góc A tù khi và chỉ khi a² > b² + c²
c) Góc A vuông khi và chỉ khi a² = b² + c²

Đáp án và hướng dẫn giải bài 8:

Theo hệ quả ĐL côsin 

a) a² < b² + c² ⇔ b² + c² – a² > 0 ⇔ cosA > 0
Mặt khác theo định nghĩa cosin ta thấy cosA > 0 khi và chỉ khi A là góc nhọn
Vậy góc A nhọn khi và chỉ khi a² < b² + c²
b) a² > b² + c² ⇔ b² + c² – a² < 0 ⇔ cosA < 0
Mặt khác theo định nghĩa cosin ta thấy cosA < 0 khi và chỉ khi A là góc tù
Vậy góc A tù khi và chỉ khi a² > b² + c²
c) Theo định lí Pi-ta-go thì: a² = b² + c² ⇔ góc A là góc vuông


Bài 9 trang 62 SGK Hình học 10 – ôn tập chương 2

Cho tam giác ABC có góc A = 60°, BC = 6. Tính bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác đó

Đáp án và hướng dẫn giải bài 9:

Sử dụng ĐL sin, ta có


Bài 10 trang 62 SGK Hình học 10 – ôn tập chương 2

Cho tam giác ABC có a = 12, b = 16, c = 20. Tính diện tích S của tam giác, chiều cao ha, bán kính R, r của các đường tròn ngoại tiếp, nội tiếp tam giác và đường trung tuyến ma của tam giác

Đáp án và hướng dẫn giải bài 10:

Tính diện tích, sử dụng công thức Hê-rông với


Bài 11 trang 62 SGK Hình học 10 – ôn tập chương 2

Trong tập hợp các tam giác có hai cạnh là a và b, tìm tam giác có diện tích lớn nhất

Đáp án và hướng dẫn giải bài 11:

Ta có: S = 1/2absinC. Do đó để tam giác có diện tích lớn nhất thì sinC lớn nhất ⇒ sinC = 1 => C = 90°.
Vậy tam giác đó phải là tam giác vuông có các cạnh góc vuông là a và b.

Bài tiếp theo: Giải bài 1,2,3,4, 5,6,7 ,8,9,10 ,11,12,13,14 trang 63,64 SGK hình học 10: Câu hỏi trắc nghiệm – Ôn tập chương 2

Xem ngay: Giải bài tập SGK các môn | Đề thi học kì 1 mới nhất

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.