Đề kiểm tra 1 tiết Đại số 9 Chương 3 – THCS Trần Quốc Toản có đáp án

Dưới đây là Đề kiểm tra 1 tiết Đại số 9 Chương 3 của trường THCS Trần Quốc Toản đã được cập nhật chi tiết tại đây. Các em cùng làm và đối chiếu với đáp án chi tiết bên dưới, để có thể tự đánh giá năng lực bản thân và có phương pháp học tốt nhất.

KIỂM TRA CHƯƠNG III

Môn: Đại số  – Lớp 9

Trường THCS Trần Quốc Toản

Lớp: 9 ……

Họ và tên HS: ………………………………………………

Điểm:

Lời phê:

I- TRẮC NGHIỆM: (3điểm)

Bài 1: Chọn chữ cái A, B, C, hoặc D cho mỗi khẳng định đúng.

Câu 1: Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất hai ẩn ?

A. 3x2 + 2y = -1             B. x – 2y = 1          C. 3x – 2y – z = 0                 D. 1/x+ y = 3

Câu 2: Nếu phương trình mx + 3y = 5 có nghiệm (1; -1) thì m bằng:

A. 2                        B.  -2                        C.  -8                               D. 8

Câu 3: Cặp số(1;-2) là một nghiệm của phương trình nào sau đây?

A. 2x – y = 0                               B. 2x + y  = 1

C. x – 2y = 5                               D.  x – 2y = –3

Câu 4:  Phương  trình   x – 3y = 0  có nghiệm tổng quát là:

A. (x ∈ R; y = 3x)                      B.(x = 3y; y ∈ R)

C. (x ∈ R; y = 3)                       D. (x = 0;y ∈ R)

Câu 5:  Cặp số (2;-3) là nghiệm của  hệ  phương trình nào ?

 Câu 6: Hệ phương trình :   có bao nhiêu nghiệm?

A. Vô nghiệm                             B.  Một nghiệm duy nhất

C. Hai nghiệm                           D.Vô số nghiệm

Câu 7: Hệ phương trình   vô nghiệm khi :

A. m = – 6                 B.  m = 1                             C.  m = -1            D. m = 6

Câu 8: Hệ  phương trình có  nghiệm là:

A. (2;-3)                      B.  (-2;3)                       C.  (-4;9)                  D.  (-4; -9)

Bài 2:  Cho hệ phương trình:  Điền dấu “x” vào ô “Đúng” hoặc “Sai” cho các khẳng định sau?

CâuNội dungĐúngSai
1Hệ phương trình  trên có nghiệm duy nhất khi: a/a’ = b/b’
2Hệ phương trình  trên có hai nghiệm khi: a/a’≠b/b’
3Hệ phương trình  trên có vô số nghiệm khi: a/a’ = b/b’=c/c’
4Hệ phương trình  trên vô nghiệm nghiệm khi: : a/a’ = b/b’≠c/c’

 II. TỰ LUẬN: (7 điểm)

Bài 3: Giải các hệ phương trình sau: (3 điểm)

Bài 4: (1 điểm)  Cho hệ phương trình  Xác định m để hệ phương trình có nghiệm duy nhất?

Bài 5:  (3 điểm) Giải bài toán sau bằng cách lập hệ phương trình:

Tìm hai số tự nhiên biết rằng: Tổng của chúng bằng 1012. Hai lần số lớn cộng số nhỏ bằng 2014.

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT Đại số 9 CHƯƠNG 3 – THCS TRẦN QUỐC TOẢN

I. Trắc nghiệm: (3 điểm) Mỗi câu đúng được 0,25 điểm

Bài12
Câu123456781234
Đáp ánBDCAABAASSĐĐ

II. Tự luận ( 7 điểm)

CâuNội dung trình bàyĐiểm
Bài 3

(3đ)

1/   (Mỗi bước biến đổi tương đương được 0,5 điểm)

2/ (Mỗi bước biến đổi tương đương được 0,5 điểm) 

 

1,5

1,5

Bài 4

(1đ)

Hệ phương trình đã cho có nghiệm khi:

m/1 ≠ 3/-2 ⇔ m≠-3/2

 

1,0

Bài 5

(3đ)

Gọi hai số tự nhiên cần tìm là x, y

(ĐK: x;y∈Y;  1012> x > y >0)

Tổng của chúng bằng 1012, nên ta có pt: x + y = 1012 (1)

Hai lần số lớn cộng số nhỏ bằng 2014, nên ta có pt: 2x + y = 2014 (2)

Từ (1) và (2),  ta có hệ phương trình: 

Giải hệ pt ta được:  thoả mãn điều kiện

Vậy: Hai số tự nhiên cần tìm là: 1002 và 10

0,5

0,25

0,5

0,5

0,5

0,5

0,25

Xem thêm: Tham khảo đề kiểm tra 1 tiết môn Vật lí lớp 9 năm 2016 có đáp án

 

 

Xem ngay: Giải bài tập SGK các môn | Đề thi học kì 1 mới nhất

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.