Đáp án và đề kiểm tra 1 tiết chương 3 Số học 6 – THCS Đức Tín năm học 2016-2017

Các em cùng tham khảo Đáp án và đề kiểm tra 1 tiết chương 3 Số học 6 của trường THCS Đức Tín năm học 2016-2017. Đề kiểm tra có hình thức gồm 2 phần: tự luận và trắc nghiệm, cụ thể như sau:    

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG 3

TRƯỜNG THCS ĐỨC TÍN

MÔN: SỐ HỌC 6

 

Họ và tên:………………………….

Lớp:………..

Điểm

Lời phê của Thầy(Cô)

I/. TRẮC NGHIỆM: (4điểm)

Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:   

1/ Số -1,023 là :

A. Số thập phân                              B. Phân số

C. Số tự nhiên                                 D. Cả A,B,C đều sai

2/ Kết quả rút gọn phân số -10/50  đến tối giàn là:

A. -1/5                          B. 2/10

C. 1/5                           D. Một kết quả khác

3/ Viết hỗn số  dưới dạng phân số ta được:

A.6/4                          B.-9/4                         C.9/4                           D. -6/4

4/ Số nghịch đảo của 3/7  là:

A.-3/7                         B.7/3                           C.3/7                           D. -7/3

II.TỰ LUẬN: ( 6 điểm )

1.Thực hiện phép tính: ( 3 điểm )

2.Tìm x, biết: ( 2 điểm )

3.Tính tổng:  ( 1 điểm )

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT SỐ HỌC 6 CHƯƠNG 3 – THCS ĐỨC TÍN

I. TRẮC NGHIỆM: (4điểm)

Mỗi câu đúng 1 điểm.

1234
AACB

II.TỰ LUẬN: ( 6 điểm )

1.Thực hiện phép tính: ( 3 điểm )

2.Tìm x, biết: ( 2 điểm )

3/ Tính tổng:  ( 1 điểm )

Xem thêm: Đề kiểm tra 1 tiết chương 1 Hình học lớp 6 – THCS Gia Khanh năm học 2016-2017

Xem ngay: Giải bài tập SGK các môn | Đề thi học kì 1 mới nhất

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.