Đề kiểm tra 1 tiết Chương 2 Đại số lớp 8 năm học 2016-2017 có đáp án

 Các em cùng tham khảo Đề kiểm tra 1 tiết Chương 2 Đại số lớp 8 năm học 2016-2017 với đáp án được cập nhật đầy đủ và chính xác. Đề kiểm tra gồm 2 phần:Tự luận và trắc nghiệm, cụ thể như sau:

BÀI KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN ĐẠI SỐ 8

Thời gian: 45 phút

Họ tên:…………………………….

I. TRẮC NGHIỆM (3đ):

Đánh dấu X vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.

Câu 1: Điều kiện để cho biểu thức  2/(x-1) là một phân thức là:

A. x ≠ 1;                               B.  x = 1;

C. x  ≠ 0                                D. x = 0

Câu 2: Phân thức bằng với phân thức  (1-x)/(y-x) là:

A. (x-1)/(y-x)                               B.(1-x)/(x-y)

C.(x-1)/(x-y)                                D. (y-x)/(1-x)

Câu 3: Phân thức đối của phân thức 3x/(x+y) là:

A.3x/(x-y)                   B.(x+y)/3x                               C.-3x/(x+y)                 D. -3x/(x-y)

Câu 4: Phân thức nghịch đảo của phân thức  -3y2/2x là:

A. 3y2/2x                     B. -2x2/3y                                C.2x/3y2                      D. -2x/3y2

Câu 5 : Mẫu thức chung của 2 phân thức 

A. x2 – 4                                  B.  3( x -2 )

C.  3( x + 2 )                           D. 3( x + 2 )(x-2)

Câu 6 : Phân thức  (3x-6)/(x-2)  được rút gọn là :

A. 6                 B. 3             C. 3( x- 2 )         D. 3x

II. TỰ LUẬN (7đ):

 Bài 1: (2 điểm). Rút gọn phân thức:

Bài 2: (3 điểm). Thực hiện các phép tính:

Bài 3: (2 điểm). Cho biểu thức:

 a) Tìm điều kiện xác định của biểu thức.

b) Tính A

c) Tính giá trị của biểu thức A tại x = 1

            ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG 2 ĐẠI SỐ LỚP 8

NĂM HỌC 2016-2017

I.TRẮC NGHIỆM (3đ): Mỗi câu 0,5 đ 

Câu123456
Đáp ánADCDDB

II. TỰ LUẬN (7đ):

 Bài 1: (2đ) Rút gọn phân thức

 Bài 2

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.