Đáp án và đề kiểm tra 15 phút Số học 6 – THCS Hưng Thạnh năm 2017

Đề kiểm tra 15 phút Số học lớp 6 của trường THCS Hưng Thạnh năm 2017 do Dethikiemtra.com sưu tầm và cập nhật chi tiết tại đây. Các em cùng làm và ôn tập để củng cố thật tốt các kiến thức đã học và chuẩn bị cho tiếp thu các kiến thức mới nhé.

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT

MÔN:TOÁN

 Đề :

Câu 1 : (3 điểm) Hãy tính số phần tử của tập hợp

A = {34 ;36,38 ;… ;98}

Câu 2 : (6 điểm) Tính nhanh

1. 46 + 17 + 54

2. 35.25

Câu 3 : (1 điểm) Tìm x, biết

17(x – 13) = 17

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT SỐ HỌC 6 – TRƯỜNG THCS HƯNG THẠNH

NĂM 2017

Câu 1 : (3 điểm) Hãy tính số phần tử của tập hợp

A = {34 ;36,38 ;… ;98} có (98 – 34 ) :2 + 1 = 33(phần tử)  (3 đ)

Câu 2 : (6 điểm) Tính nhanh

1. 46 + 17 + 54 = (46 + 54) + 17
= 100 + 17
= 117    (3đ)

2. 35.25 = (4.25).35

=100.35

=3500  (3đ)

Câu 3 : (1 điểm) Tìm x, biết

17(x – 13) = 17

x – 13 = 17/17
x – 13 = 1

x = 1 + 13

x = 14   (1 đ)

Xem thêm: Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 6 của Sở GD&ĐT Bắc Giang 2016 có đáp án

Xem ngay: Đề thi học kì 1 mới nhất

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.