Tham khảo đề kiểm tra 1 tiết môn Số học lớp 6 năm học 2016-2017

Cùng thử sức với đề kiểm tra 1 tiết môn Số học lớp 6 năm 2016-2017 đã được cập nhật chi tiết tại đây. Đây chính là tài liệu bổ ích, giúp các em học bài, làm bài và ôn tập kiến thức cách tốt nhất.

Trường: ……………………………….

Họ và tên: ……………………………..

Lớp:……………………………………

KIỂM TRA 45 PHÚT

Môn: Số học

Điểm

Lời phê của thầy cô giáo

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (4 điểm)

Khoanh tròn vào trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Khi bỏ dấu ngoặc của biểu thức –(7 – 8) + (–2 +5) ta được:

A. –7 – 8 + 2 + 5

B. –7 + 8 + 2 + 5;

C. –7 + 8 – 2 + 5;

D. 7 – 8 – 2 + 5.

Câu 2: Tổng các số nguyên x sao cho  –5 < x < 4 là:

A. 0                       B. –5                         C. –4;                          D. –9.

Câu 3: Giá trị của (–2)3 là:

A. –8                                 B. 8                                     C. 6                            D. –6.

Câu 4: Kết luận nào sau đây đúng?

A. –( –2) = –2

B. – |–2|=  2;

C. |–2|=  –2;

D. –( –2) =  2.

Câu 5: Tập hợp các số nguyên gồm:

A. Các số nguyên âm và các số nguyên dương

B. Các số nguyên âm và số 0;

C. Các số nguyên âm, số 0 và các số nguyên dương

D. Các số nguyên dương và số 0.

Câu 6:  Các ước chung của 8 và –12 là:

A. ±1; ±2; ±4

B. ±1; ±2

C. ±1; ±8

D. ±1; ±2; ±3.

Câu 7:  Điền dấu “x” vào ô đúng, sai sao cho thích hợp:

Khẳng địnhĐúngSai
a/ Tích của hai số nguyên âm là một số nguyên dương  
b/ Tổng của hai số nguyên âm là một số nguyên dương  
c/ Tích của hai số nguyên dương là một số nguyên dương  
d/ Số 0 là số nguyên dương nhỏ nhất  

II. PHẦN TỰ LUẬN: (6 điểm)

Bài 1: Thực hiện phép tính: (3 điểm)

a/ –210 – [46 + (–210) –26];

b/ (–8)2.(–3)1;

c/–23.63 + 23.( –37).

Bài 2: Tìm số nguyên x, biết: (2,25 điểm)

a/ x + (–35) = 18;

b/ 3x + 27 = 9;

c/ x2 = 0.

Bài3: Thu gọn biểu thức A: (0,75 điểm)

A = a.(b – c) – c.(b – a).

Tham khảo: Tham khảo đề thi học kì 1 lớp 6 môn Toán – Khánh Hòa năm 2016 – 2017 có đáp án

Xem ngay: Đề thi học kì 1 mới nhất

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.