Giải bài 1,2 trang 116 SGK Toán 4: Quy đồng mẫu số các phân số

Quy đồng mẫu số các phân số

Đáp án và hướng dẫn giải: bài 1,2 trang 116 SGK Toán 4: Quy đồng mẫu số các phân số

Bài trước: Giải bài 1,2,3,4 trang 114 SGK Toán 4: Luyện tập rút gọn phân số

Lý thuyết: Khi quy đồng mẫu số hai phân số có thể làm như sau:

– Lấy tử số và mẫu số của phân số thứ nhất nhân với mẫu số của phân số thứ hai

– Lấy tử số và mẫu số của phân số thứ hai nhân với mẫu số của phân số thứ nhất

Bài 1 trang 116 SGK Toán 4

Quy đồng mẫu số các phân số:

Hướng dẫn giải bài 1:


Bài 2 trang 116 SGK Toán 4

Quy đồng mẫu số các phân số:

Hướng dẫn giải bài 2:

Bài tiếp theo: Giải bài 1,2,3 trang 116,117 SGK Toán 4: Quy đồng mẫu số các phân số (tiếp theo)

Xem ngay: Đề thi học kì 1 mới nhất

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.