Giải bài 1,2,3 trang 110 SGK Toán 4: Phân số và phép chia số tự nhiên (tiếp theo)

Phân số và phép chia số tự nhiên (tiếp theo)

Đáp án và hướng dẫn giải: bài 1,2,3 trang 110 SGK Toán 4: Phân số và phép chia số tự nhiên (tiếp theo)

Bài trước: Giải bài 1,2,3 trang 108 SGK Toán 4: Phân số và phép chia số tự nhiên

Lý thuyết: Kết quả của phép chia số tự nhiên cho số tự nhiên (khác 0 ) có thể viết là một phân số, chẳng hạn  5 : 4 = 5/4

Chú ý: Phân số có tử số lớn hơn mẫu số, phân số đó lớn hơn 1

Phân số có tử số bằng mẫu số, phân số đó bằng 1

Phân số có tử số bé hơn mẫu số, phân số đó bé hơn 1

Bài 1 trang 110 SGK Toán 4

Bài 1: Viết thương của mỗi phép chia sau dưới dạng phân số:

9 : 7; 8 : 5; 19 : 11; 3 : 3; 2 : 15

Hướng dẫn giải bài 1:


Bài 2 trang 110 SGK Toán 4

Có hai phân số 7/6  và 7/12, phân số nào chỉ phần đã tô màu của hình 1? Phân số nào chỉ phần đã tô màu của hình 2?

Hướng dẫn giải bài 2:

Phân số 7/6  chỉ phần đã tô màu ở hình 1

Phân số 7/12 chỉ phần đã tô màu ở phần 2


Bài 3 trang 110 SGK Toán 4

Trong các phân số: 

a) Phân số nào bé hơn 1?

b) Phân số nào bằng 1?

c) Phân số nào lớn hơn 1?

Hướng dẫn giải bài 3:

Bài tiếp theo: Giải bài 1,2,3,4,5 trang 110,111 SGK Toán 4: Luyện tập phân số và phép chia số tự nhiên

Xem ngay: Đề thi học kì 1 mới nhất

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.