Giải bài 1,2,3 trang 112 SGK Toán 4: Phân số bằng nhau

Phân số bằng nhau

Đáp án và hướng dẫn giải: bài 1,2,3 trang 112 SGK Toán 4: Phân số bằng nhau

Bài trước: Giải bài 1,2,3,4,5 trang 110,111 SGK Toán 4: Luyện tập phân số và phép chia số tự nhiên

Lý thuyết:

Tính chất cơ bản của phân số:

– Nếu nhân cả tử số và mẫu số của một phân số với cùng một số tự nhiên khác 0 thì được một phân số bằng phân số đã cho

– Nếu chia hết cả tử và mẫu số của một phân số cho cùng một số tự nhiên khác 0 thì được một phân số bằng phân số đã cho

Bài 1 trang 112 SGK Toán 4

Viết số thích hợp vào ô trống:

Hướng dẫn giải bài 1:


Bài 2 trang 112 SGK Toán 4

Tính rồi so sánh kết quả:

a) 18 : 3 và (18 x 4 ) : (3 x 4);    b) 81 : 9 và ( 81 : 3) : (9 : 3)

Nhận xét:

Nếu nhân (hoặc chia) số bị chia và số chia với cùng một số tự nhiên khác 0 thì giá trị của thương không đổi.

Hướng dẫn giải bài 2:

a) 18 : 3 = 6 ;   (18 x 4 ) : (3 x 4) = 73 : 12 = 6

Vậy kết quả của 18 : 3 và (18 x 4 ) : (3 x 4) bằng nhau

b) 81 : 9 = 9 ;       81 : 9 và ( 81 : 3) : (9 : 3) = 27 : 3 = 9

Vậy kết quả 81 : 9 và ( 81 : 3) : (9 : 3) bằng nhau


Bài 3 trang 112 SGK Toán 4

Viết số thích hợp vào ô trống:

Hướng dẫn giải bài 3:

Bài tiếp theo: Giải bài 1,2,3 trang 114 SGK Toán 4: Rút gọn phân số

Xem ngay: Đề thi học kì 1 mới nhất

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.