Giải bài 1,2,3 trang 108 SGK Toán 4: Phân số và phép chia số tự nhiên

Phân số và phép chia số tự nhiên

Đáp án và hướng dẫn giải: bài 1,2,3 trang 108 SGK Toán 4: Phân số và phép chia số tự nhiên

Bài trước: Giải bài 1,2,3,4 trang 107 SGK Toán 4: Phân số

Thương của phép chia số tự nhiên (khác 0) có thể viết thành một phân số, tử số là số bị chia và mẫu số là số chia

Bài 1 trang 108 SGK Toán 4

Viết thương của mỗi phép chia sau dưới dạng phân số:

7 : 9 ; 5 : 8; 6 : 19  ; 1 : 3

Hướng dẫn giải bài 1:


Bài 2 trang 108 SGK Toán 4

Viết theo mẫu

Mẫu: 24 : 8 = 24/8 = 3

36 : 9; 88: 11; 0 : 5; 7 : 7

Hướng dẫn giải bài 2:


Bài 3 trang 108 SGK Toán 4

a) Viết mỗi số tự nhiên dưới dạng một phân số có mẫu số bằng 1 (theo mẫu)

Mẫu: 9 = 9/1

6 =…..; 1 = ……; 27 = …..; 0 = ….; 3 = …..

b) Nhận xét: Mọi số tự nhiên có thể viết thành một phân số là số tự nhiên đó và có mẫu số bằng 1

Hướng dẫn giải bài 3:

Bài tiếp theo: Giải bài 1,2,3 trang 110 SGK Toán 4: Phân số và phép chia số tự nhiên (tiếp theo)

Xem ngay: Đề thi học kì 1 mới nhất

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.