Giải bài 1,2,3,4 trang 114 SGK Toán 4: Luyện tập rút gọn phân số

Luyện tập rút gọn phân số

Đáp án và hướng dẫn giải: bài 1,2,3,4 trang 114 SGK Toán 4: Luyện tập – Rút gọn phân số

Bài trước: Giải bài 1,2,3 trang 114 SGK Toán 4: Rút gọn phân số

Bài 1 trang 114 SGK Toán 4 – Luyện tập

Rút gọn các phân số: 

Hướng dẫn giải bài 1:


Bài 2 trang 114 SGK Toán 4 – Luyện tập

Trong các phân số dưới đây, phân số nào bằng 2/3 ?

Hướng dẫn giải bài 2:


Bài 3 trang 114 SGK Toán 4 – Luyện tập

Trong các phân số dưới đây, phân số nào bằng 25/100 ?

Hướng dẫn giải bài 3:

Vậy các phân số bằng 25/100  là: 5/20 và 8/32

Bài tiếp theo: Giải bài 1,2 trang 116 SGK Toán 4: Quy đồng mẫu số các phân số

Xem ngay: Đề thi học kì 1 mới nhất

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.