Giải bài 1,2,3,4,5 trang 110,111 SGK Toán 4: Luyện tập phân số và phép chia số tự nhiên

 Luyện tập phân số và phép chia số tự nhiên

Đáp án và hướng dẫn giải: bài 1,2,3,4 trang 110; bài 5 trang 111 SGK Toán 4: Luyện tập phân số và phép chia số tự nhiên

Bài trước: Giải bài 1,2,3 trang 110 SGK Toán 4: Phân số và phép chia số tự nhiên (tiếp theo)

Bài 1 trang 110 SGK Toán 4 – luyện tập

Đọc các số đo đạc:

Hướng dẫn giải bài 1:
1/2 kg đọc là: một phần hai ki – lo – gam

5/8 m năm phần tám mét

19/12 giờ mười chín phần mười hai giờ

6/100 m đọc là: sáu phần trăm mét


Bài 2 trang 110 SGK Toán 4 – luyện tập

Viết các phân số: Một phần tư, sáu phần mười; mười tám phần mười lăm; bảy mươi hai phần trăm

Hướng dẫn giải bài 2:

Một phấn tư phân số viết là: 1/4

Sáu phần mười viết là: 6/10

Mười tám phần mười lăm viết là: 18/80

Bảy mươi hai phần trăm viết là: 72/100


Bài 3 trang 110 SGK Toán 4 – luyện tập

Viết mỗi số tự nhiên sau dưới dạng phân số có mẫu số bằng 1

8; 14 ; 32; 0; 1

Hướng dẫn giải bài 3:


Bài 4 trang 110 SGK Toán 4 – luyện tập

Viết một phân số:

a) Bé hơn 1

b) Bằng 1

c) Lớn hơn 1

Hướng dẫn giải bài 4:

Có thể chọn các phân số sau:


Bài 5 trang 111 SGK Toán 4 – luyện tập

Mỗi đoạn thẳng dưới đây đều được chia thành các phần có độ dài bằng nhau. Viết vào chỗ chấm theo mẫu

Hướng dẫn giải bài 5:

Học sinh có thể ghi vào chỗ châm như sau:

CP = 3/4 CD                       b) OM = 2/5MN

PD = 1/4 CD                             ON = 3/5 MN

Bài tiếp theo: Giải bài 1,2,3 trang 112 SGK Toán 4: Phân số bằng nhau

Xem ngay: Đề thi học kì 1 mới nhất

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.