Giải bài 1,2,3 trang 114 SGK Toán 4: Rút gọn phân số

Rút gọn phân số

Đáp án và hướng dẫn giải: bài 1,2,3 trang 114 SGK Toán 4: Rút gọn phân số

Bài trước: Giải bài 1,2,3 trang 112 SGK Toán 4: Phân số bằng nhau

Lý thuyết: 

Có thể rút gọn phân số để được một phân số có tử số và mẫu số bé đi mà phân số mới vẫn bằng phân số đã cho

Cách rút gọn phân số:

– Xét xem tử số và mẫu số cùng chia hết cho số tự nhiên nào lớn hơn một

– Chia tử số và mẫu số cho số đó.

Cứ làm như thế cho đến khi nhận được phân số tối giản (phân số không thể rút gọn được nữa)

Bài 1 trang 114 SGK Toán 4

Rút gọn các phân số:

Hướng dẫn giải bài 1:


Bài 2 trang 114 SGK Toán 4

Trong các phân số: 

a) Phân số nào tối giản ? Vì sao

b) Phân số nào rút gọn được? Hãy rút gọn phân số đó.

Hướng dẫn giải bài 2:

a) Các phân số tối giản là :

Vì tử số và mẫu số của mỗi phân số trên không cùng  chia hết cho một số tự nhiên nào khác 1

b) Các phân số rút gọn được là:


Bài 3 trang 114 SGK Toán 4

Viết số thích hợp vào ô trống :

Hướng dẫn giải bài 3:

Bài tiếp theo: Giải bài 1,2,3,4 trang 114 SGK Toán 4: Luyện tập rút gọn phân số

Xem ngay: Đề thi học kì 1 mới nhất

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.