Giải bài 1,2,3 trang 116,117 SGK Toán 4: Quy đồng mẫu số các phân số (tiếp theo)

Quy đồng mẫu số các phân số tiếp theo

Đáp án và hướng dẫn giải: bài 1 trang 116; bài 2,3 trang 117 SGK Toán 4: Quy đồng mẫu số các phân số

Bài trước: Giải bài 1,2 trang 116 SGK Toán 4: Quy đồng mẫu số các phân số

Lý thuyết: 

Khi quy đồng mẫu số hai phân số, trong đó mẫu số của một trong hai phân số là mẫu số chung (MSC) ta làm như sau:

– Xác định MSC

– Tìm thương MSC và mẫu số của phân số kia

– Lấy thương tìm được nhân với tử số và mẫu số của phân số kia. Giữ nguyên phân số có mẫu số  là MSC

Bài 1 trang 116 SGK Toán 4

Quy đồng mẫu số các phân số:

Hướng dẫn giải bài 1:


Bài 2 trang 117 SGK Toán 4

Quy đồng mẫu số các phân số:

Hướng dẫn giải bài 2:


Bài 3 trang 117 SGK Toán 4 

Viết các phân số lần lượt bằng 5/6; 9/8 và mẫu số chung là 24

Hướng dẫn giải bài 3:

Bài tiếp theo:

Xem ngay: Đề thi học kì 1 mới nhất

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.

15 bài hay nhất về Giải bài 1,2,3 trang 116,117 SGK Toán 4: Quy đồng mẫu số các phân số (tiếp theo)