Tham khảo đề kiểm tra 1 tiết môn Vật lí lớp 9 năm 2016 có đáp án

Dưới đây là đề kiểm tra một tiết lớp 9 môn Vật lí có đáp án chi tiết, được Dethikiemtra.com sưu tầm và đăng tải chi tiết. Đề kiểm tra gồm: 8 câu trắc nghiệm khách quan và 2 câu tự luận, cụ thể như sau:

ĐỀ BÀI KIỂM TRA 45 PHÚT VẬT LÍ 9

Phần I. Trắc nghiệm khách quan (2 điểm)

Chọn câu trả lời đúng cho các câu hỏi sau

Câu 1: Khi ánh sáng truyền từ không khí sang nước thì:

A.  i > r

B. i < r

C. i = r

Câu2. Thấu kính hội tụ là thấu kính có

A. giữa dày, rìa mỏng

B. giữa mỏng, rìa dày

C. độ dày như nhau tại mọi vị trí

Câu 3: Một vật đặt trước thấu kính hội tụ cách thấu kính một đoạn nhỏ hơn tiêu cự của thấu kính thì

A. Ảnh thu được ngược chiều vật và bằng vật

B. Ảnh thu được cùng chiều vật và lớn hơn vật

C. Ảnh thu được cùng chiều vật và nhỏ hơn vật

Câu 4. Thấu kính phân kì là thấu kính có

A. giữa mỏng, rìa dày

B. giữa  dày, rìa mỏng

C. độ dày như nhau tại mọi vị trí

Câu 5: Chiêu một chùm tia tới song song trục chính tới bề mặt của thấu kính hội tụ thì:

A. Chùm tia ló song song trục chính

B. Chùm tia ló loe rộng ra từ một điểm

C. Chùm tia ló hội tụ tại một điểm

Câu 6: Đặt một vật trước thấu kính phân kì ta thu được:

A. Một ảnh thật nằm trong khoảng tiêu cự của thấu kính

B. Một ảnh thật nằm ngoài khoảng tiêu cự của thấu kính

C. Một ảnh ảo nằm trong khoảng tiêu cự của thấu kính

D. Một ảnh ảo nằm ngoài khoảng tiêu cự của thấu kính

Câu 7:Chiếu chùm tia sáng song song trục chính của 1 thấu kính, chùm tia ló loe rộng ra thì thấu kính đó là:

A. Thấu kính hội tụ

B. Thấu kính phân kì

Câu 8: Thấu kính hội tụ là thấu kính chỉ cho

A. Ảnh thật

B. Ảnh ảo

C. Cả hai đáp án trên

Phần II. Tự luận (8điểm)  

Câu 9 (3điểm) Cho hình vẽ, ∆ là trục chính, AB là vật sáng, A’B’ là ảnh của vật sáng AB

a) Ảnh là thật hay ảo? Tại sao? Xác định loại thấu kính?

b) Bằng phép vẽ hãy xác định O, F, F’ của thấu kính.

Câu 10: (5điểm)

Một vật sáng AB có dạng mũi tên cao 2cm đặt vuông góc  trục chính của một thấu kính hội tụ có tiêu cự 8cm và cách thấu kính 1 đoạn 12 cm.

a. Dựng ảnh A’B’ qua thấu kính.

b. Tính độ cao của ảnh và khoảng cách từ ảnh đến thấu kính.

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN VẬT LÍ 9

I. Trắc nghiệm (2điểm) Mỗi câu đúng 0,25 điểm

Câu12345678
Đáp ánBABACDBC

II. Tự luận (8điểm)

Câu 9 (3điểm)

a) Ảnh ảo do ảnh cùng chiều vật, nhỏ hơn vật và thuộc cùng một phía so với trục chính, ảnh vẽ nét đứt => thấu kính là thấu kính phân kì.

b) HS vẽ được O bằng cách nối BB’ cắt nhau với trục chính tại O.

Từ O dựng thấu kính và xác định O, F, F’

Câu 10 (5điểm)

a) Vẽ hình đẹp, đúng tỉ lệ (1đ)

Biểu diễn đầy đủ kí hiệu (1đ)

b) Gọi I là điểm tới thấu kính.

Xét OAB đồng dạng OA’B’ (g.g)

=>Xét OIF’ đồng dạng A’B’F’ (g.g) => Vì BI // ∆ nên OI = AB, Từ 2 hệ thức trên ta có 

Hay  => OA’ = 24 cm => A’B’ = 4cm

Xem thêm: Tuyển chọn đề thi học kì 1 lớp 9 môn Hóa khá hay và có đáp án năm 2016

 

Xem ngay: Đề thi học kì 1 mới nhất

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.