Giải bài 1,2,3,4 trang 143 SGK Toán 5: Luyện tập thời gian

Luyện tập thời gian

Đáp án và Hướng dẫn giải bài 1,2,3,4 trang 143 SGK Toán 5: Luyện tập thời gian

Bài trước: Giải bài 1,2,3 trang 143 SGK Toán 5: Thời gian

Bài 1 trang 143 SGK Toán 5 – Luyện tập

Viết số thích hợp vào ô trống:

Đáp án và hướng dẫn giải bài 1:


Bài 2 trang 143 SGK Toán 5 – Luyện tập

Một con ốc sên bò với vận tốc 12cm/phút. Hỏi con ốc sên đó bò được quãng đường 1,08m trong thời gian bao lâu ?

Đáp án và hướng dẫn giải bài 2:

1,08m = 108cm.

Thời gian con ốc sên bò hết quãng đường là : 108 : 12 = 9 (phút)

Đáp số: 9 phút.


Bài 3 trang 143 SGK Toán 5 – Luyện tập

Vận tốc bay của một con chim đại bàng là 96km/giờ. Tính thời gian để con đại bàng đó bay được quãng đường 72km.

Đáp án và hướng dẫn giải bài 3:

Thời gian để con đại bàng bay được 72km là: 72 : 96 = 3/4 (giờ)
3/4  giờ = 45 phút

Đáp số: 45 phút.


Bài 4 trang 143 SGK Toán 5 – Luyện tập

Một con rái cá có thể bơi với vận tốc 420m/phút. Tính thời gian để rái cá bơi được quãng đường 10,5km.

Đáp án và hướng dẫn giải bài 4:

10,5km = 10500m.

Thời gian để rái cá bơi được 10,5km là:

10500 : 420 = 25 (phút).

Đáp số: 25 phút.

Bài tiếp theo: Giải bài 1,2,3,4 trang 144 SGK Toán 5: Luyện tập chung – tiết 136

Xem ngay: Đề thi học kì 1 mới nhất

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.