Giải bài 1,2,3,4 trang 144 SGK Toán 5: Luyện tập chung – tiết 136

Luyện tập chung – tiết 136

Đáp án và Hướng dẫn giải bài 1,2,3,4 trang 144 SGK Toán 5: Luyện tập chung

Bài trước: Giải bài 1,2,3,4 trang 143 SGK Toán 5: Luyện tập thời gian

Bài 1 trang 144 SGK Toán 5 – Luyện tập chung tiết 136

Một ô tô đi quãng đường 135km hết 3 giờ. Một xe máy cũng đi quãng đường đó hết 4 giờ 30 phút. Hỏi mỗi giờ ô tô đi được nhiều hơn xe máy bao nhiêu ki-lô-mét ?

Đáp án và hướng dẫn giải bài 1:

4 giờ 30 phút = 4,5 giờ.

Mỗi giờ ô tô đi được là: 135 : 3 = 45 (km).

Mỗi giờ xe máy đi được là: 135 : 4,5 = 30 (km).

Mỗi giờ ô tô đi được nhiều hơn xe máy là: 45 – 30 = 15 km

Đáp số: 15km.


Bài 2 trang 144 SGK Toán 5 – Luyện tập chung tiết 136

Một xe máy đi qua chiếc cầu dài 1250m hết 2 phút. Tính vận tốc của xe máy với đơn vị đo là km/giờ.

Đáp án và hướng dẫn giải bài 2:

Mỗi phút xe máy đi được là: 1250 : 2 = 625 (km)

Mỗi giờ xe máy đi được là: 625 x 60 = 37500 (m)

37500m = 37,5km.

Vậy vận tốc của xe máy là: 37,5km/giờ.

Đáp số: 37,5km/giờ.


Bài 3 trang 144 SGK Toán 5 – Luyện tập chung tiết 136

Một xe ngựa đi quãng đường 15,75km hết 1 giờ 45 phút. Tính vận tốc của xe ngựa với đơn vị đo là m/phút.

Đáp án và hướng dẫn giải bài 3:

15,75km = 15750m; 1 giờ 45 phút = 105 phút.

Vận tốc của xe ngựa là: 15750 : 105 = 150 (m/phút)

Đáp số: 150m/phút.


Bài 4 trang 144 SGK Toán 5 – Luyện tập chung tiết 136

Loài cá heo có thể bơi với vận tốc 72km/giờ. Hỏi với vận tốc đó, cá heo bơi 2400m hết bao nhiêu phút ?

Đáp án và hướng dẫn giải bài 4:

72km/giờ = 72000m/giờ

Cá heo bơi 2400m hết thời gian là:

2400 : 72000 = 1/30 (giờ)
1/30 giờ  = 60 phút x 1/30 = 2 (phút)

Đáp số: 2 phút.

Bài tiếp theo: Giải bài 1,2,3,4 trang 144,145 SGK Toán 5: Luyện tập chung – tiết 137

Xem ngay: Đề thi học kì 1 mới nhất

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.