Giải bài 1,2,3,4 trang 144,145 SGK Toán 5: Luyện tập chung – tiết 137

Luyện tập chung

Đáp án và Hướng dẫn giải bài 1 trang 144; bài 2,3,4 trang 145 SGK Toán 5: Luyện tập chung

Bài trước: Giải bài 1,2,3,4 trang 144 SGK Toán 5: Luyện tập chung – tiết 136

Bài 1 trang 144 SGK Toán 5 – Luyện tập chung tiết 137

a) Quãng đường AB dài 180km. Một ô tô đi từ A đến B với vận tốc 54km/giờ, cùng lúc đó một xe máy đi từ B đến A với vận tốc 36km/giờ. Hỏi kể từ lúc bắt đầu đi, sau mấy giờ ô tô gặp xe máy ?

b) Quãng đường AB dài 276km. Hai ô tô khởi hành cùng một lúc, một xe đi từ A đến B với vận tốc 42km/giờ, một xe đi từ B đến A với vận tốc 50m/giờ. Hỏi kể từ lúc bắt đầu đi, sau mấy giờ hai ô tô gặp nhau ?

Đáp án và hướng dẫn giải bài 1:

a) Sau mỗi giờ, cả ô tô và xe máy đi được quãng đường là: 54 + 36 = 90 (km).

Thời gian đi để ô tô gặp xe máy là: 180 : 90 = 2 (giờ).

b) Sau mỗi giờ, cả hai ô tô đi được quãng đường là:

42 + 50 = 92 (km).

Thời gian để hai ô tô gặp nhau là: 276 : 92 = 3 (giờ).

Đáp số: 3 giờ.


Bài 2 trang 145 SGK Toán 5 – Luyện tập chung tiết 137

Một ca nô đi từ A đến B với vận tốc 12km/giờ. Ca nô khởi hành lúc 7 giờ 30 phút và đến B lúc 11 giờ 15 phút. Tính độ dài quãng đường AB.

Đáp án và hướng dẫn giải bài 2:

Thời gian ca nô đi từ A đến B là:

11 giờ 15 phút – 7 giờ 30 phút = 3 giờ 45 phút = 3,75 giờ.

Quãng đường AB là: 12 x 3,75 = 45 (km).

Đáp số: 45km.


Bài 3 trang 145 SGK Toán 5 – Luyện tập chung tiết 137

Một con ngựa chạy đua trên quãng đường 15km hết 20 phút. Tính vận tốc của con ngựa đó với đơn vị đo là m/phút.

Đáp án và hướng dẫn giải bài 3:

Cách 1: 15km = 15000m.

Vận tốc chạy của ngựa là:

15000 : 20 = 750 (m/phút).

Cách 2: Vận tốc chạy của ngựa là:

15 : 20 = 0,75 (km/phút).

0,75km/phút = 750 m/phút.

Đáp số: 750 m/phút.


Bài 4 trang 145 SGK Toán 5 – Luyện tập chung tiết 137

Hai thành phố A và B cách nhau 135km. Một xe máy đi từ A đến B với vận tốc 42km/giờ. Hỏi sau khi khởi hành 2 giờ 30 phút xe máy còn cách B bao nhiêu ki-lô-mét?

Đáp án và hướng dẫn giải bài 4:

2 giờ 30 phút = 2,5 giờ

Quãng đường xe máy đi được sau 2,5 giờ là:

42 x 2,5 = 105 (km)

Xe máy còn cách B số ki-lô-mét là:

135 – 105 = 30 (km).

Đáp số: 30km.

Bài tiếp theo: Giải bài 1,2,3 trang 145,146 SGK Toán 5: Luyện tập chung – tiết 138

Xem ngay: Đề thi học kì 1 mới nhất

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.