Giải bài 1,2,3,4 trang 141,142 SGK Toán 5: Luyện tập quãng đường

Luyện tập quãng đường

Đáp án và Hướng dẫn giải bài 1,2 trang 141; bài 3,4 trang 142 SGK Toán 5: Luyện tập quãng đường

Bài trước: Giải bài 1,2,3 trang 141 SGK Toán 5: Quãng đường

Bài 1 trang 141 SGK Toán 5 – Luyện tập

Tính độ dài quãng đường với đơn vị là ki-lô-mét rồi viết vào ô trống:

Đáp án và hướng dẫn giải bài 1:


Bài 2 trang 141 SGK Toán 5 – Luyện tập

Một ô tô đi từ A lúc 7 giờ 30 phút, đến B lúc 12 giờ 15 phút với vận tốc 46km/giờ. Tính độ dài quãng đường AB.

Đáp án và hướng dẫn giải bài 2:

Thời gian đi của ô tô là:

12 giờ 15 phút – 7 giờ 30 phút = 4 giờ 45 phút

4 giờ 45 phút = 4,75 giờ.

Độ dài quãng đường AB là: 46 x 4,75 = 218,5 (km)

Đáp số: 218,5 km.


Bài 3 trang 142 SGK Toán 5 – Luyện tập

Ong mật có thể bay được với vận tốc 8km/giờ. Tính quãng đường bay được của ong mật trong 15 phút.

Đáp án và hướng dẫn giải bài 3:

15 phút = 0,25 giờ.

Quãng đường bay được của ong mật là:8 x 0,25 = 2 (km).

Đáp số: 2km.


Bài 4 trang 142 SGK Toán 5 – Luyện tập

Kăng-gu-ru có thể di chuyển (vừa chạy vừa nhảy) với vận tốc 14m/giây. Tính quãng đường di chuyển được của kăng-gu-ru trong 1 phút 15 giây.

Đáp án và hướng dẫn giải bài 4:

1 phút 15 giây = 75 giây

Quãng đường di chuyển của  kăng-gu-ru là:

14 x 75 = 1050 (m)

Đáp số: 1050m.

Bài tiếp theo: Giải bài 1,2,3 trang 143 SGK Toán 5: Thời gian

Xem ngay: Đề thi học kì 1 mới nhất

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.