Đề kiểm tra học kì 2 lớp 7 môn Ngữ văn đề 2

Đề kiểm tra học kì 2 môn Ngữ văn lớp 7

Thời gian: 90 phút

 

I. PHẦN ĐỌC HIỂU (1,5 điểm)

Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước.

Trích Tinh thần yêu nước của nhân dân ta - Hồ Chí Minh, Sách Ngữ văn 7 tập hai - Nhà xuất bản Giáo dục

Đọc kỹ đoạn văn trên rồi trả lời các câu hỏi sau bằng cách chọn phương án đúng:

Câu 1. Phương thức biểu đạt của đoạn văn trên là gì ?

A. Miêu tả              B. Tự sự             C. Nghị luận           D. Biểu cảm

Câu 2. Câu chốt thâu tóm nội dung của cả đoạn văn là câu nào ?

A. Câu thứ nhất    B. Câu thứ hai      C. Câu thứ ba        D. Không có câu chốt

Câu 3. Biện pháp tu từ nào được sử dụng trong đoạn văn trên ?

A. Nhân hóa         B. So sánh           C. Ẩn dụ                D. Hoán dụ

Câu 4. Truyền thống yêu nước của dân tộc ta được Bác Hồ khẳng định trong đoạn văn trên thể hiện rõ nhất ở văn bản nào đã học trong chương trình Ngữ văn 7 ?

A. Sông núi nước Nam          B. Bánh trôi nước

C. Bạn đến chơi nhà              D. Cả 3 ý A, B, C

Câu 5. Để diễn tả sức mạnh to lớn của lòng yêu nước, trong câu cuối đoạn văn trên, tác giả đã sử dụng các từ: kết, lướt, nhấn. Các từ này là từ loại nào?

A. Danh từ           B. Tính từ             C. Số từ              D. Động từ

Câu 6. Thành phần trạng ngữ trong câu cuối của đoạn văn trên là:

A. Từ xưa đến nay                         B. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng

C. mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng       D. lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn

II. PHẦN LÀM VĂN (8,5 điểm)

Câu 1. (2,0 điểm)

Hai câu cuối bài thơ Cảnh khuya, Bác Hồ viết:

Cảnh khuya như vẽ người chưa ngủ,
Chưa ngủ vì lo nỗi nước nhà.

a) Chỉ ra phép tu từ được sử dụng trong hai câu thơ trên?

b) Tâm trạng của người chiến sĩ, thi sĩ được thể hiện thế nào qua hai câu thơ trên?

Câu 2. (6,5 điểm)

Truyện ngắn Sống chết mặc bay của Phạm Duy Tốn phản ánh cuộc sống khổ cực của người dân, đồng thời lên án thói vô trách nhiệm của bọn quan lại phong kiến.

Em hãy làm sáng tỏ nhận định trên bằng một bài văn nghị luận.

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.