Đề kiểm tra học kì 2 lớp 7 môn Ngữ văn đề 5

Đề kiểm tra học kì 2 môn Ngữ văn lớp 7

Thời gian: 90 phút

Câu 1 (2,0 điểm):

1. Chỉ ra câu đặc biệt và câu rút gọn trong những trường hợp sau:

a) Mùa thu. Gió thổi cái mùi tinh tươm của cây cối còn sót lại từ ngoài xa tới cái thị xã nhỏ này.

(Lê Minh Khuê)

b) Cốm thường có vào mùa nào?

- Mùa thu.

2. Từ đó, hãy chỉ ra sự khác nhau giữa câu đặc biệt và câu rút gọn.

Câu 2 (3,0 điểm): Đọc những câu văn sau và trả lời câu hỏi:

"Văn chương sẽ là hình dung của sự sống muôn hình vạn trạng. Chẳng những thế, văn chương còn sáng tạo ra sự sống."

a) Những câu văn trên trích từ văn bản nào? Tác giả là ai?

b) Giải thích ngắn gọn nội dung những câu văn đó?

c) Viết đoạn văn (5 – 7 câu) nêu suy nghĩ của em về ý nghĩa và công dụng của văn chương đối với cuộc sống của con người.

Câu 3 (5,0 điểm): Suy nghĩ của em về câu tục ngữ: "Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ."

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.