Đề kiểm tra học kì 2 lớp 7 môn Ngữ văn đề 4

Đề kiểm tra học kì 2 môn Ngữ văn lớp 7

Thời gian: 90 phút

Câu 1: (2,0 điểm)

a. Thế nào là dùng cụm chủ vị để mở rộng câu?

b. Tìm cụm chủ vị làm thành phần câu hoặc thành phần cụm từ trong câu sau. Cho biết cụm chủ vị làm thành phần gì?

- Khi bắt đầu kháng chiến nhân dân ta tinh thần rất hăng hái.

Câu 2: (2,0 điểm)

a. Văn bản "Đức tính giản dị của Bác Hồ" do ai viết?

b. Nêu giá trị nội dung và giá trị nghệ thuật của văn bản đó?

Câu 3: (6,0 điểm) Chứng minh câu tục ngữ "Ăn quả nhớ kẻ trồng cây".

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.

15 bài hay nhất về Đề kiểm tra học kì 2 lớp 7 môn Ngữ văn đề 4