Tham khảo đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán có đáp án – TH Phú Lâm năm 2016

Dưới đây là tài liệu ôn tập dành cho học sinh lớp 3: Đáp án và đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3 của trường Tiểu học Phú Lâm năm 2016, đề thi gồm 2 phần trắc nghiệm và tự luận, xem chi tiết dưới đây

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ LÂM

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I

NĂM HỌC 2016-2017

MÔN TOÁN – LỚP 3

Thời gian làm bài: 40 phút

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Bài 1: (2 điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trư­ớc kết quả đúng và hoàn thành tiếp các bài tập sau:

Câu 1:   Số chín trăm mười hai viết là”

A. 92B. 902C. 912

Câu 2:  Cho số bé là 5, số lớn là 35. Hỏi số lớn gấp mấy lần số bé?

A. 8 lầnB. 7 lầnC. 9 lần

Câu 3:  Số bé nhất có 3 chữ số khác nhau là:

A. 102B. 101C. 123

Câu 4: Giá trị của biểu thức 840 : (2 + 2) là::

A . 210                                       B.   220                                 C.          120

II. PHẦN TỰ LUẬN

Bài : (2 điểm): Đặt tính rồi tính

533 + 128728 – 245172 x 484 : 4
    
    
    
    

i 3:  (2 điểm): Tìm X biết:

                 a. 90 : X = 6b. X : 5 = 83
  
  
  

Bài 4: (3 điểm):Người ta xếp 100 cái bánh vào các hộp, mỗi hộp có 5 cái. Sau đó xếp các hộp vào thùng mỗi thùng 4 hộp . Hỏi có bao nhiêu thùng bánh?


Bài 5:
(1 điểm): Xét quan hệ các số trong một hình tròn sau rồi  điền số thích hợp vào chỗ dấu chấm hỏi?

______ HẾT ______

 

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ LÂM

ĐÁP ÁN BIỂU ĐIỂM  KIỂM TRA CUỐI KÌ I

NĂM HỌC 2016-2017

MÔN TOÁN – LỚP 3

Bài 1 : (2 điểm) . Thực hiện đúng kết quả mỗi phần đạt 0,5đ .

Đ/s: 1- C; 2- B; 3 – A ; 4 – A ;

Bài 2 : (2 điểm ) . Thực hiện đúng mỗi phép tính đạt 0,5 đ .

Đ/s: 661 ; 483 ; 688; 114        .

Bài 3 : (2 điểm)  Thực hiện đúng mỗi phép tính đạt 1 đ .

Đ/ s: 15  ; 415

Bài 4 : (3 điểm ).   Viết đúng mỗi lời giải đạt 0,25 điểm

Viết và tính đúng mỗi phép tính đạt 1 điểm

Viết đúng đáp số cho 0,5 điểm

Số hộp bánh xếp được là:

                             100 : 5 = 20 ( hộp)

                             Số thùng bánh xếp được là:

                             20 : 4 = 5 ( Thùng)

                             Đáp số: 5 thùng bánh.

Bài 5 : (1 điểm) Thực hiện đúng đạt 1 đ .

Hình thứ nhất: 108 + 83 = 191

Hình thứ hai: 99 + 12 = 111

Vậy Hình thứ ba: 76 + 24 = 100

Đ/ s: 100

Xem thêm: Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Việt trường Tiểu học Phú Lâm 2016

====== HẾT ========

Xem ngay: Đề thi học kì 1 mới nhất

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.