Soạn văn bài Luyện tập tóm tắt văn bản nghị luận

LUYỆN TẬP TÓM TẮT VĂN BẢN NGHỊ LUẬN

Câu 1.

-Những nội dung trên chưa bao quát được đúng và đủ toàn bộ nội dung của văn bản gốc : chưa lột tả được hết tính thần và ưu điểm, các luận điể thiên về cái được của thơ mới, chứ chưa nói cái hạn chế.

-Nên thay ý số 1 bằng ý khác bao quát hơn : thơ mới buồn, nhưng không ủy mị

-Thêm các ý :

+Thơ mới súc tích, sắc bén, uyển chuyển mượt mà để biểu hiện tư tưởng, tình cảm của con người hiện đại.

+Thơ mới đã đổi mới sự biểu hiện của cảm xúc, góp phần bào sự phát triển của tiếng Việt.

Câu 2.

a.Chủ đề : tinh thần thơ mới

b.Mục đích nghị luận : Khắc họa tinh thần thơ mới là sự cách tân về thơ, từ “cái ta” chuyển sang “cái tôi” đầy màu sắc cá nhân, là tình yêu tha thiết tiếng Việt.

c.Bố cục : 3 phần

-Phần 1 : từ đầu đến “đại thể” : cách nhận diện “tinh thần thơ mới”.

-Phần 2 : tiếp theo đến “cùng Huy Cận” : tinh thần thơ mới – chữ “Tôi”.

-Phần 3 : còn lại : bi kịch thời đại của cái tôi và giải pháp cho bi kịch đó.

d.Viết văn bản tóm tắt

Nội dung chính của đoạn trích “Một thời đại trong thi ca” là xác định tinh thần thơ mới. Theo Hoài Thanh, việc tìm ra tinh thần thơ mới có nhiều khó khăn, và cách nguyên tắc để minh định tinh thần của thơ cũng và thơ mới là không căn cứ vào cục bộ và cái dở, mà phải căn cứ trên đại thể và cái hay để đánh giá. Tác giả cũng chỉ ra rằng, tinh thần của thơ mới là chữ “tôi” đối lập với chữ “ta” của thơ cũ, và cũng chỉ ra thái độ của xã hội khi ý thức cá nhân mới trỗi dậy : bị rẻ rúng, bị nhìn với con mắt khó chịu, thương hại. Sau khi chỉ ra sự vận động của cái “tôi” trong thơ mới và  bi kịch của các nhà thơ mới, Hoài Thanh đã nói về cách giải quyết bi kịch thời đaị của các nhà thơ mới : họ gửi gắm, dồn tình yêu quê hương trong tình yêu tiếng việt, để có thể “nảy mầm hi vọng”, để “vin vào những gì bất diệt đủ bảo đảm cho ngày mai”.

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.