Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Việt có đáp án mới nhất năm 2016

Đề kiểm tra cuối học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 3 năm học 2016 – 2017 là đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt nhằm khảo sát chất lượng học sinh lớp 3 trong học kì 1. Đề thi có đáp án kèm theo giúp các em học sinh tự luyện tập và kiểm tra kết quả nhằm củng cố kiến thức.

Tên HS: ……………………………..

Lớp: 3…

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ I NĂM HỌC 2016 – 2017

MÔN: TIẾNG VIỆT – LỚP 3

Thời gian: 30 phút

A. Yêu cầu học sinh mở sách giáo khoa Tiếng Việt tập I – trang 127 đọc thầm bài: “Nhà rông ở Tây Nguyên” khoảng 08 – 10 phút.

B. Dựa vào nội dung bài đọc, em hãy khoanh tròn chữ cái trước những ý trả lời đúng cho từng câu hỏi dưới đây:

1. (0.5đ) Vì sao nhà rông phải cao và chắc?

a. Vì để các già làng họp tại đây để bàn những việc lớn.

b. Vì nhà rông dùng cho nhịều người ở.

c. Vì cao để đàn voi đi qua mà không đụng sàn và khi múa rông chiêng trên sàn ngọn giáo không vướng mái.

2. (0.5đ) Gian đầu nhà rông được trang trí như thế nào?

a. Treo rất nhiều hình ảnh.

b. Trên vách treo giỏ mây đựng hòn đá thần. Xung quanh hòn đá thần, người ta treo những cành hoa đan bằng tre, vũ khí, nông cụ và chịêng trống dùng khi cúng tế.

c. Treo rất nhiều hình ảnh và trang trí rất nhiều hoa.

3. (1đ) Gian giữa của nhà rông dùng làm gì?

a. Là nơi thờ thần làng.

b. Là nơi các già làng họp bàn những việc lớn và cũng là nơi tiếp khách của làng.

c. Là nơi trai làng từ 16 tuổi chưa lập gia đình ngủ để bảo vệ buôn làng..

4. (0.5đ) Tìm hình ảnh so sánh với nhau trong câu sau “Nhà rông ở Tây Nguyên cao, to như một ngọn núi nhìn từ xa”.

5. (0.5đ) Em hãy đặt 1 câu dưới dạng câu kiểu: Ai là gì?

6. (1đ) Viết lại câu dưới đây cho đúng chính tả (Điền dấu câu và viết hoa chữ cần viết). Sáng nay các bạn lớp 3A hát rất hay

_______ HẾT _________

Đáp án đề kiểm tra cuối học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 3

1. (0.5đ) Vì sao nhà rông phải cao và chắc?

c. Vì cao để đàn voi đi qua mà không đụng sàn và khi múa rông chiêng trên sàn ngọn giáo không vướng mái.

2. (0.5đ) Gian đầu nhà rông được trang trí như thế nào?

b. Trên vách treo giỏ mây đựng hòn đá thần. Xung quanh hòn đá thần, người ta treo những cành hoa đan bằng tre, vũ khí, nông cụ và chịêng trống dùng khi cúng tế.

3. (1đ) Gian giữa của nhà rông dùng làm gì?

b. Là nơi các già làng họp bàn những việc lớn và cũng là nơi tiếp khách của làng.

4. (0.5đ) Tìm hình ảnh so sánh với nhau trong câu sau “Nhà rông cao, to như một ngọn núi nhìn từ xa”.

Nhà rông cao, to so sánh với một ngọn núi nhìn từ xa

5. (0.5đ) Em hãy đặt 1 câu dưới dạng câu kiểu: Ai là gì?

Học sinh đặt câu có hai bộ phận chính VD: Bố em là công nhân.(0.5đ)

6. (1đ) Viết lại câu dưới đây cho đúng chính tả (Điền dấu câu và viết hoa chữ cần viết). sáng nay các bạn lớp 3A hát rất hay

Sáng nay, các bạn lớp 3A hát rất hay. Viết hoa chữ Sáng (0.5đ) điền đúng dấu phẩy và chấm (0.5đ)

Xem thêm: Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Anh có đáp án

________ HẾT ________

Xem ngay: Đề thi học kì 1 mới nhất

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.