Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 có đáp án theo thông tư 22 – TH Lương Tài 2016

Mời thầy cô và phụ huynh tham khảo: Đề thi học kì 1 môn lớp 2 môn Toán năm 2016 có đáp án đi cùng, đây là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các em học sinh lớp 2. Xem chi tiết dưới đây:

TRƯỜNG TIỂU HỌC LƯƠNG TÀI

ĐỀ THI HỌC KÌ I

MÔN: TOÁN LỚP 2

(Thời gian làm bài 40 phút)

I. TRẮC NGHIỆM: (5 điểm) Khoanh vào đáp án đúng:

Câu 1: (1 điểm) Số liền trước của 69 là:

A. 60B. 68C. 70 D. 80

 

Câu 2: (1 điểm)  90cm = …….dm.   Số cần điền vào chỗ chấm là:

A. 9B. 90C. 900 D. 1

 

Câu 3:  (1 điểm)  100 – 34 + 15 = …..

A. 51B. 91C.  85D. 81

 

Câu 4: (1 điểm)  1 giờ chiều hay còn gọi là:

A. 1 giờB. 23 giờC.  13 giờD. 15 giờ

 Câu 5: (1 điểm)  Trong hình vẽ bên có:

A. 3 hình chữ nhật

B. 4 hình chữ nhật

C. 5 hình chữ nhật

II. TỰ LUẬN: (5 điểm)

Câu 6: (2  điểm)  Đặt tính rồi tính:

a) 65 + 26                 b)   46 + 54                  c)    93 – 37                    d) 100 – 28

Câu 7: (2 điểm)  Đoạn thẳng thứ nhất dài 28cm, đoạn thẳng thứ hai dài hơn đoạn thẳng thứ nhất 1dm. Hỏi đoạn thẳng thứ hai dài bao nhiêu xăng- ti- mét?

Câu 8: (1 điểm)  Tìm x, biết:

46 < x – 45 < 48

______ HẾT _______

ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN LỚP 2

I. Trắc nghiệm: 5 điểm

Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5
BADCC

II. Tự luận: 5 điểm

Câu 6 : (2  điểm) Mỗi phép tính đặt tính và tính chính xác : 0,5 điểm

Câu 7 : (2  điểm)  

 

1dm = 10cm0,5 điểm
               Đoạn thẳng thứ hai dài là:0,25 điểm
                       28 + 10 = 38 (cm)1 điểm
                                Đáp số: 38cm0,25 điểm

Câu 8 : (1 điểm)

46 < x – 45 < 48

 
   Vì 46 < 47 < 48 nên x – 45 = 470,5 điểm
                                        x = 47 + 450,25 điểm
                                        x = 920,25 điểm

Xem thêm: Đề kiểm tra học kì 1 môn tiếng việt lớp 2 có đáp án

***** HẾT *****

Xem ngay: Đề thi học kì 1 mới nhất

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.