Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3 – Long An năm 2016 có đáp án

Đề kiểm tra cuối học kì 1 môn Toán lớp 3 năm học 2016 – 2017 trường Tiểu học Bình Hòa Hưng, Long An có đáp án. Đây là đề thi kiểm tra nhằm đánh giá chất lượng học tập của các em học sinh lớp 3, giúp các em luyện tập và nâng cao kiến thức.

Trường Tiểu Học Bình Hòa Hưng

KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I – MÔN: TOÁN – LỚP 3

NĂM HỌC: 2016-2017

Thời gian: 40 phút

Bài 1. Viết (theo mẫu):

Đọc số

Viết số

Một trăm sáu mươi

160

Một trăm sáu mươi mốt

………………….

…………………………………………………………..

354

…………………………………………………………..

307

Năm trăm năm mươi lăm

………………….

Bài 2. Viết số thích hợp vào ô trống:

Bài 3. Tính nhẩm:

400 + 300 = …..                          700 – 400 = ….

500 + 40 = …..                            540 – 500 = ….

Bài 4. Đặt tính rồi tính:

35 x 2                            205 x 4                                   396 : 3

Bài 5. Đặt tính rồi tính:

256 + 125                      417 + 168                                541 – 127

Bài 6. Số?

8hm = … m                         8m = … dm

3dm = … m                         4dm = … mm

Bài 7. Trong hình tứ giác MNPQ, góc nào là góc vuông? Góc nào là góc không vuông?

Góc vuông: ………………………………………………

Góc không vuông: ……………………………………

Bài 8: Mẹ hái được 60 quả táo, chị hái được 35 quả táo. Số táo của cả mẹ và chị được xếp đều vào 5 hộp. Hỏi mỗi hộp có bao nhiêu quả táo?

Hướng dẫn chấm đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 3

Bài 1: 1 điểm (Viết hoặc đọc đúng mỗi số được 0,25 điểm)

Bài 2: 1 điểm (Viết đúng mỗi số được 0,25 điểm)

Bài 3: 1 điểm (Làm đúng mỗi phép tính được 0,25 điểm)

Bài 4: 1,5 điểm (Làm đúng mỗi phép tính được 0,5 điểm)

Bài 5: 1,5 điểm (Làm đúng mỗi phép tính được 0,5 điểm)

Bài 6: 1 điểm (Viết đúng mỗi số được 0,25 điểm)

Bài 7: 1 điểm (Làm đúng mỗi yêu cầu được 0,5 điểm)

Bài 8: (2 điểm)

Bài toán giải bằng hai phép tính. Viết được mỗi câu lời giải tương ứng với phép tính đúng được 0,75 điểm. Viết đúng đáp số được 0,5 điểm. Nếu sai lời giải hoặc đơn vị trừ 0,25 điểm.

Xem thêm: Đề thi học kì 1 môn tiếng việt lớp 3 có đáp án mới nhất 2016

Xem ngay: Đề thi học kì 1 mới nhất

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.