Giải bài 1,2,3 trang 22 SGK Toán 3: Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (có nhớ)

Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (có nhớ)

Đáp án và Hướng dẫn giải bài 1,2,3 trang 22 SGK Toán 3: Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (có nhớ)

Bài trước: Giải bài 1,2,3 trang 21 SGK Toán 3: Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (không nhớ)

Bài 1 trang 22 SGK Toán 3 

Tính

%image_alt%


Bài 2 trang 22 SGK Toán 3 

Mỗi cuộn vải dài 35m. Hỏi 2 cuộn vải như thế dài bao nhiêu mét?

Đáp án và hướng dẫn giải bài 2:

Độ dài của 2 cuộn vải là:

35 x 2 = 70 (m)


Bài 3 trang 22 SGK Toán 3 

Tìm x:

a) x : 6 = 12

b) x : 4 = 23

Đáp án và hướng dẫn giải bài 3:

a) x : 6 = 12

x = 12 x 6

x = 72

b) x : 4 = 23

x = 23 x 4

x = 92

Bài sau: Giải bài 1,2,3 ,4,5 trang 23 SGK Toán 3: Luyện tập 

Xem ngay: Đề thi học kì 1 mới nhất

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.