Giải bài 1,2, 3 trang 28 SGK Toán 3: Luyện tập Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số

Luyện tập Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số

Đáp án và Hướng dẫn giải bài 1,2,3 trang 28 SGK Toán 3: Luyện tập Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số

Bài trước: Giải bài 1,2, 3 trang 28 SGK Toán 3: Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số

Bài 1 trang 28 SGK Toán 3 – Luyện tập

Đặt tính rồi tính

a) 48 : 2           84 : 4          55 : 5                  96 : 3

b) Đặt tính rồi tính theo mẫu:

2016-05-13_14285054 : 6        48 : 6                   35 : 5                   27 : 3

Đáp án và hướng dẫn giải bài 1:

%image_alt%


Bài 2 trang 28 SGK Toán 3 – Luyện tập

Tìm 1/4 của: 20 cm; 40 km; 80 kg.

Đáp án và hướng dẫn giải bài 2:

+ 1/4 của 20 cm là 20 : 4 = 5 (cm)

+ 1/4 của 40 km là 40 : 4 = 10 (km)

+ 1/4 của 80 kg là 80 : 4 = 20 (kg).


Bài 3 trang 28 SGK Toán 3 – Luyện tập

Một quyển truyện có 84 trang. My đã đọc được 1/2 số trang. Hỏi My đã đọc được bao nhiêu trang?

Đáp án và hướng dẫn giải bài 3:

My đã đọc được số trang là:

84 : 2 = 42 (trang)

Bài sau:

Xem ngay: Đề thi học kì 1 mới nhất

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.