Giải bài 1,2,3 ,4,5 trang 20 SGK Toán 3: Luyện tập bảng nhân 6

 Luyện tập bảng nhân 6

Đáp án và Hướng dẫn giải bài 1,2,3,4 trang 20 SGK Toán 3: Luyện tập bảng nhân 6

Bài trước: Giải bài 1,2,3 trang 19 SGK Toán 3: Bảng nhân 6

Bài 1 trang 20 SGK Toán 3 – Luyện tập bảng nhân 6

Tính

a)

6 x 5 =

6 x 7 =

6 x 9 =

 6 x 10 =

6 x 8 =

6 x 6 =

6 x 2 =

6 x 3 =

6 x 4 =

b)

6 x 2 =

2 x 6 =

 3 x 6 =

6 x 3 =

6 x 6 =

5 x 6 =

Đáp án và hướng dẫn giải bài 1:

a)

6 x 5 = 30

6 x 7 = 42

6 x 9 = 36

 6 x 10 = 60

6 x 8 = 48

6 x 6 = 36

6 x 2 = 12

6 x 3 = 18

6 x 4 = 24

b)

6 x 2 = 12

2 x 6 = 12

 3 x 6 = 18

6 x 3 = 18

6 x 5 = 30

5 x 6 = 3

Có thể nhận xét: 6 x 2 = 2 x 6

3 x 6 = 6 x 3

6 x 5 = 5 x 6


Bài 2 trang 20 SGK Toán 3 – Luyện tập bảng nhân 6

Tính

a)  6 x 9 + 6

b) 6 x 5 + 29

c) 6 x 6 + 6

Đáp án và hướng dẫn giải bài 2:

a) 6 x 9 + 6 = 54 + 6 = 60

b) 6 x 5 + 29 = 30 + 29 = 59

c) 6 x 6 + 6 = 36 + 6 = 42


Bài 3 trang 20 SGK Toán 3 – Luyện tập bảng nhân 6

Mỗi học sinh mua 6 quyển vở. Hỏi 4 học sinh mua bao nhiêu quyển vở?

Đáp án và hướng dẫn giải bài 3:

Số quyển vở 4 học sinh mua là:

6 x 4 = 24 ( quyển vở)


Bài 4 trang 20 SGK Toán 3 – Luyện tập bảng nhân 6

Viết tiếp số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 12; 18; 24; ..; ..;.. ;….

b) 18; 21; 24; ..; ..;.. ;….

Đáp án và hướng dẫn giải bài 4:

a) 12; 18; 24; 36; 42; 48

b) 18; 21; 24; 27; 30; 33; 36

Bài sau: Giải bài 1,2,3 trang 21 SGK Toán 3: Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (không nhớ)

Xem ngay: Đề thi học kì 1 mới nhất

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.