Đề ôn hè lớp 1: Bài tập môn toán Đề số 15

Đề ôn hè lớp 1: Bài tập tổng hợp môn toán Đề số 15

Bài 1: a) Điền số thích hợp vào ô trống:

71; ……; 73; ……; 75; ……; 77; …… 79; ……

81; ……; ……; ……; ……; 86; ……; ……; ……; 90

……; ……; ……; ……; ……; 96; ……; ……; ……; 100

80; 81; 82; ……; 84; 85; ……; ……; 88; 89

90; 91; 92; 93; ……; 95; 96; 97; 98; ……; …… .

b) Viết các số:

Ba mươi hai: ……                              Bốn mươi tám: ……

Năm mươi sáu: ……                          Bảy mươi tư: ……

Tám mươi: ……                                 Bảy mươi chín: ……

Tám mươi tám: ……                          Chín mươi: ……

Chín mươi chín: ……                         Một trăm: ……

Bài 2: Tính:

a) 30cm + 8cm = ……

b) 11 + 5 – 3 = ……

cauc


Bài 3:
a) Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

toan-xem-dong-hong-xem-gio-lop-1

Đồng hồ chỉ …… giờ.

b) Khoanh vào các ngày em đi học:

Chủ nhật, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy.

Bài 4: a) Ở hình vẽ bên có:bai4

– … hình tam giác.

– … hình vuông.

b) Viết tên gọi thích hợp vào mỗi chỗ chấm:

cau4_b

Bài 5: a) Tổ Một hái được 23 bông hoa, tổ Hai hái được 16 bông hoa. Hỏi cả hai tổ hái được bao nhiêu bông hoa?

Bài giải:

………………………………………………………………………..

………………………………….…………………………………

……………………………….……………………………………

b) Một cửa hàng có 38 chiếc xe đạp, đã bán đi 25 chiếc. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu chiếc xe đạp?

Bài giải:

………………………………………………………………………..

…………………….………………………………………………

…………………….………………………………………………

bai67

 


Xem ngay: Đề thi học kì 1 mới nhất

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.