Câu 1 trang 132 SGK Vật lí 10

Phát biểu định luật công và đơn vị công. Nêu ý nghĩa của công âm.

Phát biểu định luật công và đơn vị công. Nêu ý nghĩa của công âm.

- Không một máy cơ đơn giản nào cho ta lợi về công. Được lợi bao nhiêu lần về lực thì thiệt bấy nhiêu lần về đường đi và ngược lại.

- Đơn vị của công là Jun

- Ý nghĩa của công âm: Khi Khi α, góc giữa hướng của lực  và hướng của chuyển dời, là góc tù, thì lực có tác dụng cản trở chuyển động và công do sinh ra có giá trị A < 0 được gọi là công cản.

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.