Câu 3 trang 169 SGK Vật lí 12

Trình bày tiên đề Bo về sự bức xạ và hấp thụ năng lượng của nguyên tử.

- Khi nguyên tử chuyển từ trạng thái dừng có năng lượng (En) sang trạng thái dừng có năng lượng thấp hơn (Em) thì nó phát ra một photon có năng lượng đúng bằng hiệu En  - Em  :

∈ = hfnm = En  - Em   

- Ngược lại, nếu năng lượng đang ở trong trạng thái có năng lượng (Em) mà hấp thụ được một photon có năng lượng đúng bằng hiệu  En  - E thì nó chuyển lên trạng thái dừng có năng lượng cao  (En)

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.