Đề cương ôn tập môn Lịch sử vào lớp 10

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI VÀO LỚP 10 MÔN LỊCH SỬ

A – Giai đoạn 1939 – 1945 gồm 10 câu hỏi và đáp án

B – Giai doạn từ năm 1946 đến 1954 gồm 9 câu hỏi và đáp án

c – Giai đoạn từ 1954 đến 1975 gồm 10 câu hỏi và đáp án

D – Giai đoạn từ năm 1975 đến năm 2000 gồm 3 câu hỏi

Để mở phần đáp án cho mỗi câu hỏi ôn tập môn lịch sử vào lớp 10 các bạn bấm vào tên câu hỏi để mở ra trang đáp án.

Xin đừng quên chia sẻ bài viết này, vì ai đó sẽ nhận được quan tâm của bạn 

 • Chủ Tịch Hồ Chí Minh kêu gọi Toàn quốc kháng chiến trong hoàn cảnh nào?
 • Chủ trương của Đảng tiến hành cách mạng tháng 8 năm 1945 là gì?
 • Diễn biến, nội dung và ý nghĩa lịch sử hội nghị Pa Ri ?
 • Hoàn cảnh lịch sử, diễn biến, kết quả và ý nghĩa cuộc tổng tấn công chiến lược năm 1972?
 • Hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước diễn ra trong hoàn cảnh nào? Được tiến hành như thế nào?
 • Kế hoạch giải phóng Miền Nam của Đảng được đề ra như thế nào?
 • Năm 1941 tình hình Thế giới và trong nước có những chuyển biến gì? Hội nghị TW Đảng lần thứ 8 có những Quyết định quan trọng nào?
 • Nêu diễn biến, ý nghĩa lịch sử và những hạn chế cuộc tổng tấn công và nổi dậy Mậu Thân năm 1968
 • Những cuộc khởi nghĩa vũ trang trong thời gian đầu của chiến tranh thế giới thứ hai? Kêt quả? Ý nghĩa lịch sử?
 • Nội dung cơ bản và Ý nghĩa của hiệp định Giơ Ne Vơ?
 • Phân tích đường lối kháng chiến của ta?
 • Sau Hiệp định Giơ Ne Vơ tình hình nước ta như thế nào?
 • Tại sao lại khẳng định chiến thắng Điện Biên Phủ đã quyết định việc chấm dứt chiến tranh xâm lược của Pháp ở Đông dương?
 • Tại sao Nhật đảo chính Pháp?
 • Tại sao ta mở chiến dịch Điện Biên Phủ?
 • Tại sao Đảng ta chủ trương đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu?
 • Tại sao Đảng ta phát động cao trào kháng Nhật cứu nước?
 • Tại vì sao phải chiến đấu lâu dài và tự lực cánh sinh?
 • Thắng lợi có ý nghĩa chiến lược về quân sự, chính trị và ngoại giao trong cuộc kháng chiến chống Mỹ
 • Thời cơ của cách mạng tháng Tám 1945 là gì?
 • Tình hình Thế giới và Đông Dương khi chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ?
 • Trình bày ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp?
 • Ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thành công của cách mạng tháng 8 năm 1945?
 • Ý nghĩa và tầm quan trọng của hội nghị trung ương Đảng lần thứ 8, tháng 5/1941?.
 • Đường lối đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam 1986 đến 2000 là gì?

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.