Những cuộc khởi nghĩa vũ trang trong thời gian đầu của chiến tranh thế giới thứ hai? Kêt quả? Ý nghĩa lịch sử?

Đáp án câu hỏi: 

– Những cuộc khởi nghĩa vũ trang đầu tiên:

• Cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn ( 27/9/1940 )
• Cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ ( 23/11/1940 )
• Cuộc binh biến Đô Lương ( 13/1/1941 )

– Kết quả: Bị thất bại
– Ý nghĩa:

• Đã nêu cao tinh thấn yêu nước bất khuất của nhân dân ta.
• Để lại cho Đảng Cộng sản Đông Dương nhiều bài học kinh nghiệm quí báu đó là: về Khởi nghĩa vũ trang; xây dựng lực lượng và chiến tranh du kích.


Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.

15 bài hay nhất về Những cuộc khởi nghĩa vũ trang trong thời gian đầu của chiến tranh thế giới thứ hai? Kêt quả? Ý nghĩa lịch sử?