Bài 6 trang 49 sách giáo khoa hình học lớp 12 - Gọi mặt cầu S(O; r) tiếp xúc với (P) tại ...

Bài 6. Gọi mặt cầu S(O; r) tiếp xúc với (P) tại I. Gọi M là một điểm nằm trên mặt cầu nhưng không phải là điểm đối xứng với I qua tâm O. Từ M kẻ hai tiếp tuyến cắt của mặt cầu cắt (p) tại A và B. Chứng minh rằng .

Hướng dẫn giải:

Theo tính chất của mặt cầu, ta có AI và AM là hai tiếp tuyến với cầu kẻ từ A, cho nên AI = AM, tương tự BI =BM. Từ đó hai tam giác ABI và ABM bằng nahau (c.c.c), cho nên các góc tương ứng bằng nhau, tức 


 

Trả lời Son Dong , 10:00 ngày 03/12/2016 Xem thêm