Bài tập 4 - Trang 90 - Hình học 12 - Tìm a để hai đường thẳng sau đây cắt nhau

4. Tìm a để hai đường thẳng sau đây cắt nhau:

d                      d'': 

Hướng dẫn giải:

Xét hệ 

Hai đường thẳng d và d'' cắt nhau khi và chỉ khi hệ có nghiệm duy nhất.

Nhân hai về của phương trình (3) với 2 rồi cộng vế với vế vào phương trình (2), ta có t = 2;

s = 0. Thay vào phương trình (1) ta có 1 + 2a = 1 => a =0.

Vậy a = 0 thì d và d'' cắt nhau.


 

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.