Soạn bài Liên kết câu và đoạn văn (luyện tập) trang 49 SGK Văn 9

3. a) Lỗi về liên kết nội dung: Các câu không phục vụ chủ đề chung của đoạn văn.

1. a) Biện pháp liên kết câu và đoạn văn:

-       Trường liọc - trường học (lặp; liên kết câu)

-       như thể thay thế cho câu cuối ở đoạn trước (thế; liên kết đoạn vân

a)   Biện pháp liên kết câu và đoạn văn:

-        Văn nghệ - văn nghệ (lặp; liên kết câu)

-       sự sống - Sự sống; văn nghệ - Văn nghệ (lặp; liên kêt đoạn văn)

b)  Biện pháp liên kết câu:

-       thời gian - thời gian - thời gian; con người - con người - con người (lặp)

c)   Biện pháp liên kết câu:

yếu đuối - mạnh; hiền lành -ác (trái nghĩa)

2Các cặp từ ngữ trái nghĩa theo yêu cầu của đề:

-       (Thời gian) vật lí - (thời gian) tẩm lí

-       vô hình - hữu hình

-      giá lạnh - nóng bỏng

-       thẳng tắp - hình tròn

-      đều đặn - lúc nhanh Lức chậm.

3. a) Lỗi về liên kết nội dung: Các câu không phục vụ chủ đề chung của đoạn văn.

Chữa-. Không thể'' dùng được, nếu không thêm câu khác vào.

b)  Lỗi về liên kết nội dung: Trật tự các sự việc nêu trong các câu không hợp lí.

Chữa: Thay đổi trật tự các câu: câu 1 - câu 3 - câu 2.

Câu 1 nêu chủ đề chung; câu 3, câu 2 nêu sự việc bổ sung các chi tiết.

4. a) Từ thay thế nó ở câu 2 và ờ câu 3 không thích hợp.

b)  Từ văn phòng và từ hội trường không cùng nghĩa với nhau trong trường hợp này.

Có thể bạn quan tâm Soạn văn lớp 9

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.