Soạn bài Liên kết câu và đoạn văn trang 42 SGK Văn 9

3. Mối quan hệ giừa nội dung các câu thể hiện ớ sự lặp các từ Tác phẩm

KHÁI NIỆM LIÊN KẾT

1. Đọc đoạn văn đã cho và trả lời câu hỏi

a)  Đoạn vàn trên bàn về tâm sự người nghệ sĩ muốn gửi gắm trong tác phẩm của mình.

Chủ đề ây là một bộ phận gắn với chủ đề chung của văn bản là Tiêng nói của văn nghệ.

2. Nội dung chính của mỗi câu

-        Câu 1: Vật liệu xây dựng nên tác phẩm là thực tại

-        Câu 2: Người nghệ sĩ muốn gửi tâm sự mình vào tác phẩm.

-        Câu 3: Mục đích của tâm sự gửi gắm trong tác phẩm.

Ba câu trên cùng làm nối rõ chủ đề cả đoạn. Trình tự các ý hợp lôgíc được sắp xếp đi từ rộng đến hẹp, từ xa đến gần.

3. Mối quan hệ giừa nội dung các câu thể hiện ớ sự lặp các từ Tác phẩm

-    Tác phẩm, dùng từ cùng trường liên tưởng với tác phẩm là nghệ sĩ. thay thế từ nghệ sĩ bằng Anh, dùng từ quan hệ nhưng.

Có thể bạn quan tâm Soạn văn lớp 9

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.