Trả lời câu hỏi Sinh học 11 bài 42 Sinh sản hữu tính ở thực vật

Hướng dẫn trả lời câu hỏi Sinh học 11 bài 42 câu 1,2,3,4,5 Sinh sản vô tính ở thực vật
Câu 1: Thụ phấn là gì? Có mấy loại thụ phấn ?
Trả lời:
Thụ phấn là quá trình vận chuyển hạt phấn từ bao phấn đến núm nhụy. Có hai loại thụ phấn/
- Tự thụ phấn: Nếu hạt phấn từ nhụy hoa nảy mầm trên núm nhụy chính hoa đó hoặc hạt phần từ nhụy của một hoa rơi trên núm nhụy của một hoa khác trên cùng một cây và nảy mầm. Trong sự tự thụ phấn hậu thế có sự tái tổ hợp nhiễm sắc thể có cùng nguồn gốc.
- Tự thụ phấn chéo: Nếu hạt phấn tự nhị của một hoa đến núm nhụy của một hoa khác trên cây khác nhau của cùng một loài và nảy mầm tại đấy. Trong thụ phấn có sự tái tổ hợp nhiễm sắc thể từ hai nguồn gốc khác nhau.


Câu 2: Thụ tinh kép là gì ?
Thụ tinh kép là sự hợp nhất của hai nhân tinh trùng đồng thời với nhân của tế bào trứng và nhân lưỡng bội (2n) ở trung tâm túi phôi tại nên nhân tam bội (3n) là khởi đầu của nội nhú
Câu 3: Trình bày nguồn gốc của hạt và quả?
Hạt do noãn đã được thụ tinh chuyển hóa thành. Hạt chứa phôi cây và có nội nhũ hoặc không có nội nhũ. Quả là do bầu nhụy sinh trưởng dày lên chuyển hóa thành. Quả được hình thành không qua thụ tinh noãn gọi là quả đơn. Quả bảo vệ hạt và giúp hạt phát tán. Quá trình hình thành quá xảy ra đồng thời với quá trình hình thành hạt.
Câu 4: Đáp án D
Câu 5:  Nêu vai trò của quả đối với sự phát triển của thực vật và đời sống con người.
- Đối với thực vật: Quả chứa hạt, bảo vệ hạt và giúp hạt phát tán. quả chín biến đổi màu sắc xuất hiện mùi vị, hương thơm giúp động vật ăn quả phát tán nòi giống.
- Đối với con người: Quả chứa nhiều chất dinh dưỡng quý giá cung cấp nhiều dinh dưỡng quan trọng cho con người.

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.