Trả lời câu hỏi Sinh học 11 bài 38 Các nhân tố ảnh hưởng lên sinh trưởng và phát triển ở động vật

Trả lời câu hỏi Sinh học 11 bài 38 câu 1,2,3 Các nhân tố ảnh hưởng lên sinh trưởng và phát triển ở động vật

Câu 1: Kể tên các hoocmon ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật có xương sống
Trả lời:

1. Hoocmon sinh trưởng
-Kích thích phân chia tế bào và tăng kích thước của tế bào qua tăng tổng hợp protein.
- Kích thích xương phát triển chiều dài và to lên
- Kích thích chuyển hóa tế bào
2. Tirôxin
- Kích thích quá trình sinh trưởng và phát triển bình thường của cơ thể
- Gay biến thái từ nòng nọc thành ếch
3. Otrogen và testosteron
-Kích thích quá trình sinh trưởng và phát triển mạnh ở giai đoạn dậy thì nhờ:
+Tăng kích thước xương
+ Kích thích phân hóa tế bào để hình thành các đặng điểm sinh dục thứ cấp
- Riêng testosteron còn làm tăng mạnh hỗn hợp protein, phát triển cơ bắp
Câu 2: Kể tên các hoocmon ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của côn trùng ?
Trả lời: Các hoocmon ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở côn trùng là: ecđixơn và juvenin
Câu 3: Vào thời kì dậy thì của nam và nữ các loại hoocmon nào được tiết ra nhiều làm cơ thể thay đổi mạnh về thế chất và tâm sinh lí?
Trả lời: Vào thời dậy thì nam và nữ vùng dưới đồi thông qua tuyến yên kích thích tinh hoàn sản xuất testosteron và kích thích buồng trứng tăng cường tiết ơstrogen. Những biến đổi về thể chất ở tuổi dậy thì của nam và nữ là do tác dụng của hai hoocmon sinh dục này.

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.