Trả lời câu hỏi Sinh học 11 bài 46 Cơ chế điều hòa sinh sản

Hướng dẫn trả lời câu hỏi Sinh học 11 bài 46 Cơ chế điều hòa sinh sản
Câu 1: Hằng ngày phụ nữ uống viên thuốc chứa progesteron hoặc progesteron + otrogen có thể tránh được mang thai. tại sao?
Trả lời:
Uống viên thuốc tránh thai hằng ngày lam cho nồng độ các hocmon này trong máu cao và do vậy gây ức chế tuyến yên và vùng dưới đồi. Vùng dưới đồi giảm tiết GnRH, FSH và LH giảm nên trứng không chín và không rụng giúp tránh mang thai


Câu 2: Rối loạn sản xuất hoocmon FSH, LH và testosteron ảnh hưởng đến quá trình sinh tinh hay không. tại sao?
FSH kích thích ống sinh tinh sản sinh tinh trùng, LH kích thichstees bào kẽ sản xuát ra testosteron. Testosteron kích thích ống sinh tinh phát triển và sản sinh tinh trùng. vì vậy, tăng hay sản xuất hoocmon FSH, ICSH sẽ làm thay đổi nồng độ testosteron, làm ảnh hưởng đến quá trình sản sinh tinh trùng.
Câu 3: Quá trình sản xuất hoocmon FSH, LH, owsstrogen và progesteron bị rối loạn có ảnh hưởng đến quá trình sinh trứng hay không, tại sao?
FSH, LH kích thích phát triển nang trứng, làm cho trứng chính và rụng. Rối loạn sản xuất hocmon FSH, LH của tuyến yên làm rối loạn quá trình trứng chín và rụng. Nồng độ progesteron và ostrogen trong máu có tác dụng lên quá trình sản xuất hoocmon FSH LH của tuyến yên, vì vậy ảnh hưởng đến quá trình sản sinh trứng.

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.