Trả lời câu hỏi Sinh học 11 bài 41 Sinh sản vô tính ở thực vật

Trả lời câu hỏi Sinh học 11 bài 41 câu 1,2,3,4,5,6 Sinh sản vô tính ở thực vật


Câu 1: Sinh sản là gì?
Trả lời: Sinh sản là quá trình tái sinh sản những cá thể mới, dảm bảo sự phát triển liên tục của loài.
Câu 2: Sinh sản vô tính là gì?
Trả lời: Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản không có sự hợp nhất của các giao tử đực với giao tử cái. Con cái giống nhau và giống bố mẹ
Câu 3: Nêu các hình thức sinh sản vô tính ở thực vật.
Trả lời: các hình thức sinh sản vô tính ở thực vật là:
- Sinh sản bào tử: Hình thức sinh sản này có ở thực vật bào tử (những cơ thể luôn biểu hiện rõ sự xen kẽ của hai thế hệ). Trong hình thức sinh sản bào tử, cơ thể mới được phát triển từ bào tử, bào tử lại được hình thành từ túi bào tử, từ thể bào tử.
- Sinh sản sinh dưỡng: trong hình thức sinh sản này, cơ thể mới được phát triển từ thân củ, thân rễ.
Câu 4: Nêu những lợi ích của phương pháp nhân giống vô tính ở thực vật.
- Tạo ra số lượng lớn cây trồng trong thời gian ngắn, đáp ứng được yêu cầu sản xuất.
- Phương pháp này giúp việc bảo tồn một số nguồn gen thực vật quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng.
Câu 5: Đáp án B
Câu 6: Đáp án A

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.