Trả lời câu hỏi Sinh học 11 bài 37 Sinh trưởng và phát triển ở động vật

câu 1,2,3,4


Câu 1: Phân biệt sinh trưởng với phát triển
- Sinh trưởng là quá trình thay đổi về số lượng (tăng kích thước và khối lượng cơ thể) nhờ tăng kích thước và số lượng tế bào.
- Phát triển là quá trình thay đổi về số lượng và chất lượng trong cơ thể gồm 3 yếu tố: Sinh trưởng. phân hóa tế bào và tạo hình dáng đặc trưng cớ thể.
Câu 2:  Học sinh tự trả lời
Câu 3:Tại sao sâu bướm lại phá hoại cây cối mùa màng rất ghê gớm trong khi bướm trưởng thành thường không gây hại cho cây trồng?
Sâu bướm ăn lá cây nhưng không có enzim tiêu hóa xenlulozo nên hiệu quả rất thấp vậy nên phải ăn nhiều lá cây mới đáp ứng dinh dưỡng cho cơ thể chuẩn bị cho quá trình biến đổi, trong khi bướm là dạng không biến đổi nữa chỉ ăn mật hoa nên không gây hại cho cây.
Câu 4: Quá trình sinh trưởng và phát triển của ếch thuộc kiểu biến thái hoàn toàn hay không hoàn toàn, vì sao ?
Quá trình sinh trưởng và phát triển của ếch thuộc kiểu biến thái hoàn toàn  vì ấu trùng rất khác ếch trưởng thành về hình thái câu tạo và sinh lí

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.