Trả lời câu hỏi Sinh học 11 bài 34 Sinh trưởng ở thực vật

Câu 1,2,3,4,5 Sách giáo khoa

Câu 1: Sinh trưởng ở thực vật là gì?
Sinh trưởng của thực vật là quá trình tăng về kích thước (chiều dài bề mặt thể tích) của cơ thể do tăng số lượng và kích thước của tế bào.
Câu 2: Sinh trưởng thứ cấp là gì?
Sinh trưởng thứ cấp của cây thân gỗ là do tầng phát sinh mạch dẫn (mô phân sinh bên) hoạt động tạo ra.
Sinh trưởng thứ cấp tạo ra gỗ lõi, gỗ dác, li be thứ cấp. Tầng sinh bần tạo nên bần. Vỏ cây bao gồm libe thứ cấp, tầng sinh bần và bần.
Câu 4:Những nét hoa văn trên đồ gỗ có xuất xứ từ đâu ?
Những nét hoa văn trên đồ gỗ xuất xứ từ vòng gỗ hằng năm: Các vòng gỗ của thân tạo nên gỗ lõi (ròng) màu sẫm ở trung tâm của thân. Gỗ lõi gồm các lớp tế bào mạch gỗ thứ cấp già. Các tế bào này chỉ vận chuyển nước và ion khoáng trong thời gian ngăn, chúng đóng vai trò làm giã đõ cho cây. Vòng gỗ kế theo phía bên ngoài là gỗ dạng màu sáng. Gỗ dác gồm các lớp mạch gỗ thứ cấp trẻ. Gỗ dác thự sự là mô mạch vận chuyển nước và ion khoáng. Tầng ngoài bao quanh thân là vỏ.
Câu 5: Giải thích hiện tượng mọc vóng của thực vật trong bóng tối.
Thực vật ở trong bóng tối có lượng chất kích thích sinh trưởng nhiều hơn chất ức chế sinh trưởng nên cây trong tối sinh trưởng mạnh hơn, mọc váng lên.

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.